8.mai markeres til minne om frigjøringen etter fem års tysk okkupasjon under andre verdenskrig. Siden 2010 er denne datoen også dagen vi hedrer og takker våre krigsveteraner og veteraner fra FN-styrker og andre internasjonale operasjoner. Omtrent hundretusen nordmenn har deltatt i viktig innsats i tjeneste for Norge, i over 40 land, i fire verdensdeler og hundre forskjellige operasjoner. De har kjempet for fred, frihet, demokrati og menneskerettigheter. Verdier som er lette å ta for gitt, men som må forsvares hver dag, både her hjemme og ute i verden

Men over hundre norske kvinner og menn fra 19 til 63 år, fra hele landet, har mistet livet under tjeneste for Norge i utlandet etter andre verdenskrig. De har ofret alt. For det er vi evig takknemlig. De som selv har vært ute vet at opplevelsene under de internasjonale operasjonene ikke bare kan ødelegge liv og helse der og da. For noen er hjemkomsten ikke slutten på de vonde opplevelsene. Traumer, rus, helseproblemer og vansker med å tilpasse seg et normalt liv kan vare livet ut.

I mange år fikk veteranene for dårlig hjelp, takk eller oppmerksomhet. Dette har heldigvis endret seg de siste årene, men vi har fortsatt en vei å gå før alle får det de trenger.

Den viktigste hjelpen er kanskje at vi anerkjenner den kompetansen veteranene har. Erfaringene fra internasjonale operasjoner kan være verdifull og komme til nytte både i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Beredskap står høyt på dagsorden i mange kommuner, kanskje sitter det veteraner i din kommune, med spisskompetanse på nettopp beredskap.

Veteranene i Trøndelag er blitt selve bildet på frivillighet, de fikk også Trøndelag fylkeskommunens frivilligpris i 2021. Under pandemien stilte de med 4500 dugnadstimer ved St. Olavs og 7000 dugnadstimer i forbindelse med vaksinering.  De griller påskelam utenfor vår Frue kirke langfredag, kjører ukentlig ut matkasser og rydder vegetasjon ved Luftkrigsskolen. Dette er frivillig innsats som betyr mye for samfunnet og for samholdet veteranene i mellom.

Fellesskap har veteranene også fåttstyrket gjennom  et felles Veteranhus for alle veteraner i Trøndelag, lokalisert i Festningsgata. Samlingsstedet ble en realitet med støtte fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Med stor respekt takker vi dere som har tjenestegjort for Norge, vi hedrer dere som har stilt opp for vår fred.