Hvorfor går vi til valg og velger våre lokalpolitikere, er det bare tull alt i sammen? Når innbyggerne velger sine tillitsvalgte representanter, med sitt valgprogram, ja så forventer de en retning, og politisk styring av kommunen, ikke bare en fortsettelse fra tidligere styre.

Vi forventer at det gjøres retningsvalg. Også kanskje retningsvalg som ikke alltid er av umiddelbart bare rent økonomiske hensyn på kort sikt.. Men retningsvalg med hensyn til bolyst og langsiktig utvikling av hele Verdal kommune.

Skulle dere aller helst ha sett at vi alle slukker lyset og flytter på Øra?

Store deler av Verdal ser nå bare kommunal avvikling. Kommunen trekker seg helt ut av bygdene. Det er ikke enestående for dagens kommunestyre. Det har pågått i mange, mange år, mange 10-år, under skiftende politiske flertall.

Kommunedirektøren er ikke valgt av folket. Hen er ansatt, men ser ut til å styre alt i vår kommune. Hen legger ned og sentraliserer barneskoler, ungdomsskoler, barnehager med tilliggende fotballplasser, ballbinger og lekeplasser. Dette er anlegg som også brukes etter skoletid og på kveldstid.

Hen legger også ned eller sentraliserer populære omsorgsboliger og tilbud for eldre i nærmiljøet. Det planlegges privatisering av så å si alle kommunale veger i utkantene med slutt på vegvedlikehold, brøyting og strøing, og vi ser at økonomisk støtte til idrettslag utenfor sentrum reduseres eller fjernes. Kommunedirektøren setter med denne politikken eksisterende gode idrettslag og idrettsanlegg i fare.

Våre beste folkevalgte bifaller bare lojalt og klapper til alt som kommer fra administrasjonen.

Store deler av Verdal ser nå bare kommunal avvikling.

Verdal kommune er nå snart totalt fraværende i bygdene i Verdal, totalt fraværende, samtidig som kommunen bygger og investerer sentralt rundt Øra.

Hva slags signal er det dere sender til bygdene i kommunen?

Er det administrasjonen som styrer Verdal kommune, og ikke de folkevalgte?

I stedet for å satse i bygdene, prøver dere etter beste evne å ødelegge alt av positiv utvikling i flere bygder. Det er bygder som med stor frivillig innsats på kvelder og i helger, og med mye dugnad, har fått til utrolig mye positiv utvikling. Det er steder som har mye bra å bygge på. Dette er en trist utvikling. Jeg undres mer og mer på om dere i det hele tatt evner å se hva dere er med på? Er kanskje ikke alle innbyggere og områder like mye verdt i Verdal?

Hva har Verdal kommune gjort av investeringer utenfor sentrum (Øra, Vinne, Stiklestad) de siste 40 årene? Jeg vet det trengs på Øra også, men det er enda verre andre steder i kommunen, utenom noe påkost på Vuku skole for 20 år siden?

Summen av alt dere gjør, eller rettere sagt ikke gjør, er ingen ting fra kommunen i bygdene. Ingen ting! Det er ikke særlig mye det.

Er det administrasjonen som styrer Verdal kommune, og ikke de folkevalgte?

Kan dere forklare meg hvorfor innbyggerne i bygdene i Verdal skal betale kommuneskatt og eiendomsskatt til Verdal kommune, hvor ser vi igjen pengene, annet enn rundt Øra?

Hva får vi igjen for skattepengene i bygdene i Verdal, jeg sliter med å komme på noe som helst?

Er det slik at kommunene får for lite penger? Da får dere som er våre tillitsvalgte ta kontakt oppover i deres respektive partier på Stortinget, og forlange 50 millioner, eller hva som skal til per år for å drive en kommune på Verdals størrelse på nøktern vis. Så får heller våre rikspolitikere legge ned noe av det sterkt voksende statlige byråkratiet i storbyene eller lignende, og ta innsparinga si selv.

Penger til å drive skole og eldreomsorg må finnes i Norge, med olje og alt. Hvem skulle ellers få det til?

Hva bruker vi pengene til i Norge? Byråkrati?

Det er farlig å si det, men det er på høy tid å opprette en kommisjon som med kritiske øyne ser på hva vi bruker de store pengene på i Norge. Vi har vist noe sånt som dobbelt så mange i offentlig sektor og forvaltning per innbygger som Sverige og Finland. Det er ikke dårlige land det heller. Dette skjer samtidig som vi ikke klarer de helt basale samfunnsoppgavene.

Hva er det egentlig vi driver med?

Åge Kvernmo