Årsmøte Skogn Museumslag

Mandag 11. mars gjennomførte Skogn Museumslag sitt årsmøte for 2023.

Under gjennomføringen fikk årsmøtet takket av Sigvard K. Gilstad som har vært styreleder siden 2011 og valgt Gro Wormdal som ny styreleder. På årsmøtet var det gjester fra Levanger Bymuseum som mintes innsatsen til Martha Norberg og Anne-Martha Gilstad: Foruten å være helt sentral da Skogn Museum «kom på beina» først på 70-tallet, var de også delaktig da Bymuseet fant sin nåværende form i 1989. Denne honnøren ble satt stor pris på!

Etter å ha avsluttet årsmøtesakene fikk vi en flott presentasjon av Museene Arven av direktør Heidi Anett Øvergård Beistad. Presentasjonen gav innsikt og forståelse for arbeidet som gjøres på Stiklestad fram mot jubileet, men også arbeidet i de øvrige museene i samarbeidet. Videre ga hennes engasjement, og formidling av den moderne museumsforståelsen, styret motivasjon og inspirasjon til å fortsette vårt arbeid i Skogn Museumslag.

Museumslagets formål er å ivareta Ammestua som ligger ved Alstadhaug kirke.

Ammestua i Levanger kommune ble fredet i 1923 og er et eksempel på en svalgangsbygning. Bygningen hørte til Alstadhaug prestegård og har hatt mange funksjoner, som gjeste- og lagerfunksjon i andre etasje, og masstue og ammestue i første etasje. Innberetningen kan fortelle hvorfor bygningen har fått sitt navn: sit navn «Ammestuen» har den faat fordi vestlige rum i underetagen længe blev benyttet som oppholdssted for daabsbarn. Bygningen er dendrokronologisk datert til 1747 og er dermed en av de eldste blant bygningene som ble fredet på 1920-tallet i Nord-Trøndelag.

(Kilde: Riksantikvaren.no)

Besøk oss på åpen Ammestue i sommer. Tidspunkt vil sammenfalle med åpen kirke på Alstadhaug og annonseres når sommeren nærmer seg.

Styreleder i Skogn Museumslag

Gro Wormdal

Heidi Anett Øvergård Beistad hadde en presentasjon.