Det er med stor forundring vi leser i Innherred lørdag 28. oktober i forbindelse med «sparekutt» at kommunedirektøren foreslår at kantina ved Levanger Bo og Aktivitetssenter ikke skal videreføres i kommunal regi.

Da kommunen vedtok å flytte kjøkkenet til Skogn, ble det politisk vedtak at kantina ved Levanger Bo og Aktivitetssenter skulle videreføres i kommunal regi.

Hva vet kommunedirektøren/kommunestyret hva kantina betyr for kommunens eldre befolkning?

– Her kjøper de som bor i omsorgsboligene ved LBAS sin middag og spiser i kantina.

– Her samles beboerne og spiser frokost og drikker formiddagskaffe og har sosialt samvær.

– Hit kommer også eldre utenfra og samles til kaffestund.

– Her spiser ca 30–40 personer middag hver dag.

– Her samles mange eldre av beboerne til sosialt samvær om dagene.

– Her får de som bor her kjøpe dagligvarer som melk, brød, pålegg osv.

– Her holder mange eldre sine bursdager, 70–80–90 årsdager med selskap.

– Her holder frivillige tilstelninger med kaffe, sang og musikk for husets beboere.

– Hit kommer mange utenfra og samles til sosialt samvær for f.eks. Brits-klubber og lignende.

– Her holdes andakter for beboere og andre.

– Her feires god gammeldags julaften for enslige eldre.

– Her har foreninger og lag sine møte og sammenkomster både på dag og kveldstid.

Kantina er ett viktig samlingspunkt for både beboere, pårørende og andre utenfra.

Levanger Bo og Aktivitetssenter er byens mest brukte hus!

Om kantina ikke videreføres i kommunal regi, hvor skal de som bor i omsorgsleiligheter spise, må de kanskje få middager på plastfat og spise alene hver for seg, i stedet for å samles rundt spisebord i kantina?

Kantina er ett viktig samlingspunkt både for beboere og kommunens eldre!

Frivilligheten ved LBAS er stor og viktig, både gjennom Venneforeninga og Samarbeidsutvalget, hva hvis kantina forsvinner?

Hva tenker kommunen skal skje med den flotte kantina, skal den bare tilintetgjøres?

Vi mener den absolutt bør videreføres i kommunal regi og brukes slik den har blitt brukt hittil, og at det bør være minst to stillinger til å betjene den.

Det sies ingenting om sparing i kommunens administrasjon?

Det oppfordres derfor til sparing også der, som kan overføres til kantina ved Levanger Bo og Aktivitetssenter.

Marith Bye, Leder i Samarbeidsutvalget ved Levanger Bo og Aktivitetssenter