Uttalelsen «velferdsstaten» er noe partiene spesielt bruker når det nærmer seg valg. Dessverre så glemmes ordet når valgdagen er over.

I juni vil pensjonistene få se de første signalene på om lovnadene til dagens regjering overholdes. Blir også disse lovnadene bare tomme ord når valgresultatet 11. september er klart?

Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalt sin pensjon basert på hva de tjente før.

Dermed er kjønnsroller fra flere tiår tilbake med på å skape forskjeller den dag i dag.

Det er tragisk at man ikke har klart å rette opp pensjonsrettighetene på alle disse årene, men kjører på samme opplegg som diskriminerer det arbeid som kvinnen har gjort når de bygde opp landet. Viktigheten av å være hjemme til barna de første årene er totalt glemt.

Likhet, frihet og retten til ikke å bli diskriminert, er grunnleggende prinsipper i norsk og internasjonal rett. Til tross for dette ser vi store forskjeller når det gjelder hva kvinner får utbetalt i pensjon i forhold til menn.

Årsaken er at kvinner historisk sett har innrettet seg i forhold til at ekteskap var kilden til forsørgelse - mannen stod for pengeforsørgelsen, mens kvinnen tok seg av omsorgsforsørgelsen. Slik er det ikke lenger, og kvinner som i god tro innrettet seg etter tradisjonelle kjønnsrollemønstre ender ofte som pensjonstapere.

De fleste av disse har så lave beløp utbetalt at man snakker om fattigdomsproblematikk.

Tiden er nå inne for å løfte pensjonen kraftig opp slik at det er mulig å leve av trygden.

Ordet Velferdsstaten må komme til sin rett ved at også uføre og pensjonister får være med å dele «kaka».

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting