Mye har skjedd det siste året. Vi har fått krig og elendighet nærmere hjemme, høyere energikostnader, renter og matvarepriser. Dette gjør noe med oss, og med kommunen vår.

Det er derfor ikke overraskende at vi må stramme til livreima, både på hjemmebane og i kommunen. Vi må spare og redusere forbruk, samtidig må vi ikke spare oss til fant slik at vedlikeholdskostnader biter med større kraft senere, eller at vi mister langsiktige inntekter.

Som nylig tilbakeflyttet og lang erfaring fra utviklingsprosjekter er jeg godt vant med endringer. Det er å forvente å lese om drastiske sparetiltak nå. Administrasjonen i kommunen må slankes, vedlikehold må gjøres nøkternt, og man må lete med lupe etter tiltak. Konsulenter er engasjert, storkjøkkendiskusjonen har blusset opp, og Ardon har løftet ostehøvelen.

Anders Myhr

Litt overraskede er det at eiendomsutvikling ikke er tatt opp. Jeg tenker spesielt da på utvidelsen av Gottås boligfelt, hvor det er satt av 6 MNOK nå til klargjøring av tomter. Det er allerede ute på anbud, men ikke iverksatt.

Siden jeg selv er tilbakeflytter og ny-innflyttet i feltet, er jeg både inhabil og naiv i forhold til det forarbeidet som er gjort for å komme dit man er i dag. Jeg ønsker likevel å lufte noen tanker om hvorvidt dette egentlig er så lurt å gjennomføre akkurat nå.

Det er utrolig gøy og spennende å se at det er interesse for tomtene i Kjønstadmarka og Holåsen. Disse ligger sentralt og har god etterspørsel. At kommunen investerer, og henter inn pengene på 2-3 år, samtidig som de får med seg skatteinntekter fra ny-innflyttere videre er fantastisk. Men, dette forutsetter at de blir solgt.

Jeg forstår at det er mange politikere som har kjempet lenge for å få til utvidelsen. Det er virkelig imponerende. Jeg tror også det kan bli bra, hvis det hadde vært regulert og prosjektert godt. Da jeg snakket med kommunen i sommer, anslo de at det burde være mulig å selge 1 - 2 tomter per år. Det var før renten tok av. Før fiber og internett ble lagt i skuffen. Før mulig finansiering til asfalt opp til boligfeltet ble kuttet.

Hva er det egentlig folk flytter ut hit for? Det som virkelig er spesielt, er at kommunen vet det heller ikke.

Faktum er at Gottås II også blir DYRT, og kostnadene flyttes rett på tomteprisen. Vi som bor der er naturligvis glade for at det kommer både busstopp, og en ny stor park, fortau(!) og lysmaster – men, hva er det egentlig folk flytter ut hit for?

Det som virkelig er spesielt, er at kommunen vet det heller ikke. Det ikke utført noen markedsundersøkelse på hvem, hvor mange, og hva som tiltrekker seg kjøpere og nybyggere til en slik lokasjon. Det er noe enhver eiendomsutvikler normalt gjør før man detaljregulerer og lyser ut anbud på mange millioner.

Poenget mitt er egentlig ganske enkelt: Gottås II er en stor investering, med høy risiko og LANG tilbakebetalingstid.

Tiltaket for å få ned risiko og kostnader er også enkelt:

1.       Avlys anbudet på utbyggingen nå

2.       Bruk 5 prosent av budsjettet til en ordentlig markedsundersøkelse

3.       Vedta at avsetningen kan benyttes neste år etter at eventuelt nødvendige justeringer er gjort i plan for å møte etterspørselen i markedet

Konsekvensene av å ta en fot i bakken å sjekke realismen i prosjektet er svært små. Hvis markedsundersøkelsen mot formodning skulle vise at høy tomtepris, grusvei, 8 km til butikken og fravær av fiber skulle vise seg å være en vinneroppskrift for å selge tomter kan man fortsatt lyse ut anbudet på nytt med samme dokumentasjon og grunnlag.

Konsekvensen av å kjøre på nå er en høy investeringskostnad, det ifølge kommunenes eget anslag vil ta 10-20 år å dekke inn. Penger som må lånes og renter må betales. Penger som må tas fra andre prosjekter og områder i kommunen.

Konsekvensen av å sette på bremsen, kjøre undersøkelsen, eventuelt gjøre endringene er at kommunen kan få til en bedre investering, nedbetalt på 3-5 år og frigjør midler til andre satsninger.

Jeg forstår at dette kan være sårt for mange som har jobbet på for å få til en utbygging, som kanskje skulle blitt gjort for lenge siden. Det betyr dessverre ikke at det er riktig å gjøre det nå og for enhver pris, og uten å tilpasse til det som ønskes i markedet.