– Enda et eksempel på at klimasaken brukes som rambukk

foto