Dagens leder: Her skjer det ting av stor betydning, men ingen vet om det!

foto