I siste innlegg prøver Austmo fortsatt å vri fokuset vekk fra det vesentlige ved mitt/Senterpartiets og flertallets tilleggsvedtak.

Jeg gjentar at med dette vedtaket er skolestrukturen i Levanger vernet. Det har vært en av de viktigste sakene for meg og flertallet i hele denne valgperioden - og - jeg forsikrer Austmo - helt uavhengig av valget neste høst.

For øvrig holder jeg fast på at kommunedirektøren vet best om administrasjonen har den fagkunnskap og kapasitet som denne helt nødvendige utredningen om demografiforhold, tekniske vurderinger etc, krever. Det tenker jeg vi bør la ham avgjøre ut fra en samlet vurdering av situasjonen.