I gårsdagens Dagsnytt (13.08.då.) uttalte Trond Giske at strømprisene gjorde at mange meldte seg inn i Nidaros sosialdemokrater av AP sitt lokale lag! Han angrep regjeringen med argumentet om at de to siste kablene ikke skulle ha vært bygd med de forutsetninger som gjelder. Det gir tyske og engelske priser her i Norge, og våre vannkraftverk er bygd for å gi folk og næringsliv billig strøm, et konkurransefortrinn basert på folkets egenbetalte produksjon av strøm. Ikke til fortjeneste for kraftverkene og bonuser til direktørene.

Vår ukuelige energiminister blåser av Giske og sier at markedet ikke fungerer med så lite kraft på markedet!! Så problemet er mer kraft, som må bygges ut.

Dermed slapp katta ut av sekken. Giske argumenterer som en trofast sosialdemokrat, mens statsrådene argumenterer som en sann liberalist! Men selv liberalister som FrP har godt bort fra den argumentasjonen i denne situasjonen. Finnes det forskjellige liberalister?

Det synes som Norge er gjennomsyret og styres av grådighet! Til skam og skade for folk og land!

Å jada! Fra Adam Smiths dager fantes Liverpool liberalister, og Manchester liberalister. En av dem trodde på markedet sin ubetingede makt, og den andre sa at staten måtte styre for ikke å skape urettferdigheter og lidelser for «folk flest»! Gjett hvem er hvem, eller slå opp? Men det er tydelig hvilken vår energiminister står for! Han er i hvert fall ikke sosialdemokrat, og det kan man lure på om den samlede regjering er (utenom den ung jusminister som taler regjeringen mitt imot).

Det er en tragedie at det sosialdemokrati som i samarbeide med øvrige partier bygde dette velferdssamfunnet nå synes å stå for en renessanse til et nytt klassesamfunn. At det på lokalt plan kalles fornuftig politikk og inndra barnetrygden for sosialhjelp mottakere før jul, og gi derpå samme beløp til politikere i utvalg er og blir uforståelig!?

Det synes som Norge er gjennomsyret og styres av grådighet! Til skam og skade for folk og land!

Arne Leonhardsen