I flere tiår har NAF hatt en glidning mot reisebyrå og miljøorganisasjon i stedet for bilorganisasjon. Nå ser vi altså etter at statsbudsjettet ble lagt frem at organisasjonen har blitt en forlenget arm for myndighetenes klimapolitikk som rett og slett ønsker å straffe alle som kjører vanlige biler.

Det gir ingen mening at man straffer de som bor i distriktene. Det er ikke alle i dette landet som har råd til å bytte til elbil.

De fleste fornuftige mennesker vil påpeke at det ikke er NAF sin jobb å hjelpe bilfiendtlige politikere til å bli enige. Bensin og diesel er allerede altfor dyrt, nettopp på grunn av avgifter. Fornuftige folk vil også påpeke at mange mennesker i tettsteder og byer i Norge er nøyaktig like avhengige av bilen som folk i grisgrendte strøk. Bil er nemlig ikke et luksusgode i Norge, det er en nødvendighet og samfunnskritisk viktig.

Enhver bilorganisasjon bør si kontant nei til disse ekstreme avgiftsøkningene, som uansett ikke vil gjøre noen som helst forskjell, og i tillegg vil øke transportkostnadene over hele Norge.

Enkelte sentrale personer i NAF er dessverre mer opptatt av det grønne skiftet og viser til at ni av ti nye biler som selges nå, er elbiler.

Det virker som at enkelte i NAF gir fullstendig blaffen i hvordan medlemmer med bruktbil, bensinbil og dieselbil har det fremover. Slik de ser det, kjører vi alle batteribiler snart uansett.