Det har vært mange leserbrev i avisa den siste tiden om barnefattigdom i Levanger kommune.

Kim Daniel Svendsen, leder Rødt Levanger

Fra 2000 til 2019 så har antall barn i lavinntektshusholdninger økt fra 4% til 12%, dette er en trend som må snus.

Levanger kommune hadde en kort periode barnetrygden utenfor inntekstberegningen for sosialstønad, dette var et kort pusterom for de familiene som sliter mest økonomisk.

Jeg har blitt fortalt om barn på skoler i kommunen her som ikke har vinterklær som er varme eller klær i riktig størrelse. Jeg håper virkelig at KrF, Høyre, FrP og SP ser galskapen og tar grep, for det er de som styrer kommunen vår og det er de som har ansvaret!

Det burde absolutt ikke vært slik at noen i vår kommune blir henvist til Kirkens Bymisjon eller andre frivillige organisasjoner for klær eller lignende.

Jeg vil rose de som står på for barn, unge og voksne som sliter økonomisk, og uten dere så hadde det helt klart vært verre i Levanger kommune.

Jeg låner utsagnet til Lars Einar Karlsen som skriver i et innlegg på Facebook.

«Når en Høyremann forsvarer lønna til en varaordfører fra Høyre, og Rødt politikker Dahlum kjemper for at de fattigste av Levangers befolkning skal få beholde barnetrygda. Sjelden har den politiske forskjellen på Rødt og Høyre kommet tydeligere fram.»

Jeg håper virkelig at 2022 blir et år hvor man ser at de som styrer tar grep og blir med på kampen mot barnefattigdom.

Med dette ønsker jeg alle fattig og rik et riktig godt nyttår!