For ett år siden fikk Erna-regjeringa på plass en drosjereform.

Spesielt i byene var dette en tragedie for drosjenæringa. Jeg mener drosjenæringa må ses på som en del av landets infrastruktur. Tragedien kom når Regjeringa bestemte fri flyt. Alle som ville ha drosje kunne starte opp virksomheten dersom de hadde noen formaliteter i orden.

Overkapasiteten som oppsto, resulterte i at det ble mindre turer og sjåførene og driverne fikk for lite inntekt. Spesielt ille ble det i byene. Det er utstedt 4000 nye løyver det siste året.

Drosjene er stort sett koblet av når det skal gis inn anbud. Det geografiske områdene for anbud har blitt så ekstreme at det er yderst få som kan være med på den galeien. Drosjene og andre blir derfor avhengig av goodwill og ytelser, når de blir innleid av de store.

Hva skal vi så gjøre med dette?

Vi skal ta styringa over infrastrukturen. Hittil har privatiseringsiveren lyst ut av øynene til høyresiden. Både posten ,jernbanen og mange andre instanser som er i fri flyt må inn under politisk kontroll. For drosjenæringa sin del anbefaler jeg at det tas utgangspunkt i det systemet som var for 40 år siden. Da ble det tildelt løyver etter behov samtidig som det ble satt krav til løyveinnehaverne.

Arnfinn Monsen

Steinkjer SV