I Adresseavisen onsdag 11. januar serverer Per Morten Hoff en del påstander om hvordan helsetjenesten i Midt-Norge har tatt i bruk Helseplattformen som ikke kan uimotsagt. Ingen ansatte har fått munnkurv og det er ikke slik at problemer dysses ned, slik han påstår.

De frustrasjoner ansatte har opplevd ved oppstart på St. Olavs hospital er tatt på alvor av ledelsen både lokalt og regionalt. Det er ikke krise i de kommunene som har tatt løsningen i bruk. Det arbeides systematisk og godt med å rette opp feil, forbedre arbeidsflyt og gi brukerstøtte. Situasjonen er krevende for ansatte, men det gjøres en ekstra innsats nettopp fordi pasientsikkerheten skal ivaretas.

Nå arbeides det med å lage en ny framdriftsplan for videre utrulling av Helseplattformen i sykehusene. Det gjøres fordi det er erkjent at vi må bruke noe mer tid på feilretting og optimalisering av løsningen for sykehusene, men dette påvirker heldigvis ikke oppstart for kommunene. Dette er ikke et glansbilde, men en realitet.

Helseplattformen er en felles journalløsning som sikrer bedre informasjonsflyt mellom aktører i helsetjenesten og mellom tjenesten og pasienten, og vil bidra til bedre pasientsikkerhet. Det er innledet et forpliktende samarbeid om løsningen som nå er innført i sju midtnorske kommuner med godt resultat. Ytterligere 12 kommuner skal innføre løsningen i 2023.

At Hoff har sin oppfatning om Epic er velkjent, men han underslår glatt at dette er et system som brukes ved flere internasjonalt ledende sykehus globalt. Det vil være et kvantesprang for både pasienter og ansatte når Midt-Norge nå realiserer vår felles visjon for helsetjenesten i Norge om «én innbygger – én journal». Det er viktig å presisere at brukerne har vært en støttespiller hele veien fordi de ser nytten av denne løsningen. Vi er på vei: Over 20 000 ansatte bruker Helseplattformen daglig og over 60 000 av oss har lastet ned sin personlige HelsaMi-app.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe