– Kjønstadmarka-utbygging er rent PR-juks fra kommunen

foto