Jeg er meget positiv til at utenlandske turister skal få slippe å betale bompenger.

Problemet med å få inn bompengene fra utenlandske bilister er meget store, og det kan ikke lønne seg for bomveiselskapet å følge opp kravet ved å sende giro til disse.

Utgiftene for denne innkrevingen kan bli dyrere enn passeringsgebyret, og hvordan skal bomveiselskapet videre følger opp kravet hvis den enkelte utenlandske bilist ikke bryr seg om å betale.

Det hjelper ikke å bruke inkassoselskaper samt forkynne kravet i utlandet.

Det er bedre direkte å si at utenlandske turister som passerer bompunktene kan passere gratis da det ikke er manuell betaling ved bomstasjonene.

Vi trenger turister og det disse må betale for å passere bomstasjonene er småbeløp i forhold til det de legger igjen av penger ved handel.

Dette vil lette arbeidet for bomveiselskapet som må bruke utrolig mye tid for å kreve inn meget små beløp fra utenlandske turister.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Svein Otto Nilsen