I Trønderavisa 17. desember påpeker ansatte i hjemmetjenesten ved avdeling sør mangelfulle arbeidslokaler ved deres «base» på gamle Skogn helsetun. Jeg vil først gi ros til ansatte ved hjemmetjenesten for den saklige og konkrete måten de løfter denne problemstillingen på. Deretter vil jeg si at jeg er enig med dem, og si at dette er en sak som det må tas tak i.

Flere av forholdene som blir påpekt i artikkelen er langt under den standarden Levanger kommune som arbeidsgiver skal ha opp mot sine ansatte, og da med tanke på tilrettelegging av deres arbeidshverdag. Kommunedirektøren tok konsekvensen av dette, og han foreslo å bevilge to millioner kroner til nye lokaler.

De som ikke tok konsekvensen av dette var flertallet i kommunestyret, og da anført av Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. De hadde med seg et forslag som strøk denne bevilgningen, og det ble følgelig vedtatt.

Jeg er veldig uenig med flertallet i denne saken, og jeg synes de ansatte i hjemmetjenesten har faglige, saklige og relevante argumenter for å få bedre arbeidsforhold ved gamle Skogn helsetun.

Mitt ønske er derfor at man kan se på denne saken på nytt, og at den kan løftes frem på første politiske møte etter jul, det vil si i formannskapet 19. januar. Da kan man løfte saken inn på riktig spor slik at de nødvendige anbudsprosesser blir gjennomført, og de de påkrevde utbedringene blir gjort slik det opprinnelig var tenkt.

Karl M. Buchholdt

representant i Levanger kommunestyre for Venstre