Tone Wanderås, Arbeiderpartiet Foto: Kent-Einar Myreng
Tone Wanderås

I et intervju med Nea Radio sier Anita Ravlo Sand at den viktigste saken i Levanger ved årets valg er å opprettholde skolestrukturen i kommunen.

I Steinkjer er riktignok dette den store saken, men i Levanger ble skoler nedlagt for flere år siden og vi hadde den store debatten den gang da.

Senterpartiet går altså nå til valg på å bevare skolestrukturen selv om ingen andre har gått imot. Det å ha et så stort fokus på en ikke-sak virker merkelig!

Den store debatten må imidlertid være eldreomsorg. Vi ligger allerede langt etter der vi burde være. Det snakkes om en eldrebølge eller en tsunami av eldre. Bølger går fram og tilbake, men situasjonen vi har nå vil vi ha også i framtida. Jeg vil kalle det en stor samfunnsendring. Vi har to generasjoner pensjonister samtidig.

Regjeringa beskriver et behov for 34% flere heldøgns omsorgsplasser fram mot 2025 sammenlignet med 2017. Det sier seg selv at vi har store oppgaver foran oss.

Akkurat derfor er vi nødt til å ta tak nå og helst i går. Vi må ha nye boformer for eldre, mange sykeheimsplasser, dagtilbud for demente, organisere frivilligheten, ta vare på pårørende sånn at disse ikke sliter seg ut og mange andre tiltak.

Vi må også jobbe for at alle som ønsker det får heltidsstillinger. Vi har store ressurser i ansatte som vil arbeide mer. Faste ansatte i hele stillinger er bra både for brukere og ansatte selv. Vi vet at arbeidsmiljø blir tryggere, kvaliteten heves og brukere vil få besøk av kjent helsepersonell.

Det blir for enkelt å si at 11 plasser på Breidablikktunet ikke kan åpnes pga mangel på helsepersonell, slik som ordfører sier. Levanger er den kommunen som kommer dårligst ut blant sammenlignbare kommuner når det gjelder heltid/deltid. Vi har altså en stor reserve med alle deltidsansatte som ønsker økt stillingsprosent.

I løpet av 4 år har det skjedd altfor lite innen eldreomsorg men det er kanskje ikke så rart hvis det er skolestruktur som er viktigst.

Høyre som sitter stille i båten og seiler opp pga nasjonale målinger hører vi lite ifra. Et leserinnlegg beskrev at nå var det på tide å bruke alle gode krefter for en god eldreomsorg. Dette er rett og slett tafatt.

Det er også lite å høre om privatisering av eldreomsorg som vi vil få med høyresida ved roret i kommunen.

At vi har en utfordrende økonomi i kommunen er vel alle enige om. Årsaken til det kan vi se rundt oss, med Trønderhallen, Åsenhallen, oppgraderte skoler, brannstasjoner og mye mer. Hvilke prosjekter vi ikke skulle ha brukt penger på vet ikke jeg. Men jeg vet at lån ble tatt opp i ei tid med nesten unaturlig lav rente og at de fleste kommuner sliter med dyre lån i disse tider.

Men økonomien kan ikke hindre oss i å ta tak og planlegge for framtida. Vi må ha flere tanker i hodet på en gang og vi må både bremse og gi gass samtidig for ellers stopper utviklinga.

Dette skal vi få til for alle eldre fortjener en verdig alderdom!

Tone Wanderås

Ordførerkandidat Arbeiderpartiet