I de siste 4 årene har vi i Rødt i Levanger hatt mye fokus på utviklinga av forskjells Norge og forskjells Levanger. Det er alarmerende tall når 12 % av barna i Norge vokser opp i familier med «vedvarende lav inntekt». Det betyr at 140 000 barn og unge i 2023 vokser opp i fattigdom.  I Levanger er tallet 9,6 % - det er neste 400 barn og unge.

Dette er en av de store utfordringene som nasjonen og kommunen står overfor – dette er en av de største truslene mot velferdsstaten. Den økende andelen av befolkningen som havner i utenforskap er i seg selv en trussel mot demokratiet. For å prøve å få gjort noe med dette, og snu den negative utviklingen, mener jeg at det er viktig at Rødt er representert i kommunestyre og fylkesting.

Fattigdomsutviklingen rammer ikke bare barn og unge og deres familier, den rammer hele samfunnet. Nesten alle blir rammet av «dyrtiden» - de som ikke blir rammet er de samme som alltid – de som har mest fra før.

Renteøkninger, prisstigning på  mat, drivstoff og strøm rammer de som minst fra før – barnefamilier, pensjonister og alle oss andre såkalte «vanlige folk». Det trengs et parti i kommunestyret og fylkesting som er opptatt av dette og som har arbeidet mot forskjellsNorge som første prioritet.

Det er mange gode grunner til å stemme Rødt ved valget i høst. Vi vil gjøre noe med de voksende forskjellene i Norge, ingen av oss er karriere politikkerer, vi tror at Rødt kan utgjøre en forskjell også i kommunestyret i Levanger og i fylkestinget i Trøndelag. For å klare det er vi avhengig av at blant annet du stemmer på oss.

Rødt Levanger har også gått til valg på et program der vi er tydelige på at vi ønsker å gjøre noe for å få en ny giv for Levanger sentrum. Vi ønsker en satsning på kultur-, mangfolds – og studentbyen Levanger.  Vi er tydelig på at Levanger sentrum må bli en motor for utviklingen av andre deler av kommunen vår. Levanger kommune trenger nye krefter som ønsker å ta kommunen i en annen retning en dit dagens flertall styrer.

Vi vil også øke sosialhjelpa, vi vil ha en velferd i kommunen der gode tjenester er viktigere enn overskudd og profitt og vi vil styrke helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi vil også jobbe for billigere og bedre kollektivtrafikk i fylkestinget.

Jeg skriver dette fordi jeg håper at du vil stemme i høst og at du vil velge å bruke Rødt sin liste ved valget.

Godt valg !

Lars Einar Karlsen

1 kandidat Rødt Levanger 2023