Levanger kommune har fått en rapport som blant annet beskriver befolkningsutviklinga i kommunen. I kommunestyret kan det gis inntrykk av at det er vekst over alt. Realiteten er at veksten stor sett skjer på Nesset og i sentrum.

Frol, Ekne og Skogn har hatt befolkningsnedgang. Det finnes mange årsaker til det, men først og fremst handler det om tilgang til tomter, og da særlig eneboligtomter (sammen da med mindre innvandring, indre sentralisering, og lavere fødselstall). Levanger har en stor tomtereserve, men få av denne reserven ligger i de delene som har størst befolkningsnedgang.

 Arbeiderpartiets mål er vekst i hele kommunen. Noe av det viktigste vi som folkevalgte da kan gjøre er å tilrettelegge for flere arbeidsplasser, og flere tilgjengelige tomter. Undertegnende har tidligere spurt om fremdrifta for boligfeltet i Okkenhaug. Nå er det varsla en betydelig ordrevekst på Aker Verdal. Slår denne veksten til vil vi i løpet av kort tid få nesten 1000 nye arbeidsplasser i Verdal/Levanger, samt at Norske Skog også varsler om bedre tider.

Da må vi være tett på slik at de nye arbeidsplassene blir fylt via nye levangsbygg, og ikke gjennom at arbeidskrafta hentes fra eksisterende arbeidsplasser. Frol kan da få en unik mulighet til å slå fremtidsanalysene til skamme. Derfor vil Arbeiderpartiet foreslå å få kartlagt vekstpotensialet i norddelen av kommunen. På Mule e som kjeint ailt mule.

Vegard Austmo