Så svinger vi på seidelen.

Lions skal nå bidra til drift av en bar på den nye sykeheimen. De skal sørge for servering av alkohol til demente, Alzheimer pasienter, pasienter med hjerneslag og lammelser, folk med Parkinson og MS. Det vi vet er at alkohol virker svært negativt på motoriske ferdigheter, samt øker uro og aggresjon.

Altså personalet blir her pålagt merarbeid.

Det vi også vet er at kannabisstoffer for flere av de nevnte gruppene har en positiv effekt på motorikk, trivsel og humør. Så kanskje bør dette heller bli en Coffeeshop med serverig av hasj-kaker og en joint.

Eller kanskje de frie ressursene bør brukes til en ny arbeidsstue?

Rolf P Ingvaldsen