I disse dager avgjøres fremtiden til mange av våre unge

Å komme inn på en videregående skole som passer til de unges ønsker og interesser og som gir muligheter for en jobb man vil trives med kan være avgjørende for fremtiden. Derfor vil Høyre innføre fritt skolevalg i Trøndelag.

En meningsmåling fra 2021 viser at hele 72 prosent av de spurte støttet en ordning med fritt skolevalg. Bare 8 prosent var uenige. Det er de unge selv med støtte fra sine foreldre, og ikke fylkespolitikerne, som best vet hva som er riktig for den enkelte.

De fleste vil velge nærskolen sin. Men noen ungdommer ønsker av en eller annen grunn å skifte miljø, eller ønsker å gå på en skole som har et spesielt undervisningstilbud. I Trondheim må man velge en skole som ligger maksimum 6 kilometer fra bostedet. Det betyr at elever som bor på Saupstad for eksempel ikke kan velge en sentrumsskole.

Våre politiske motstandere, med Arbeiderpartiet i spissen, hevder at fritt skolevalg kan føre til at alle velger å gå på skole i Trondheim slik at distriktskolene må legges ned. Dette er en nedvurdering av kvalitetene til de mange gode distriktskolene vi har.

Det er flere eksempler på gode skoletilbud i distriktene bygd på den lokale kunnskapen i næringslivet i kommunen som trekker elever fra hele fylket. En slik spesialisering, såkalte profilskoler, kan derimot være et grep som sikrer elevgrunnlaget for mindre videregående skoler i distriktene i Trøndelag.

Fritt skolevalg kan gjennomføres på forskjellige måter. For eksempel ved en oppdeling av fylket i flere regioner hvor man fritt kan velge skole innenfor egen region.

En forskningsrapport fra NTNU viser også at fritt skolevalg fører til større innsats og bedre karakterer fra ungdomsskolen. Bedre karakterer er et godt bidrag til at flere fullfører videregående skole og slik legger fundamentet for yrkeslivet. Den viktigste grunnen til å støtte fritt skolevalg er likevel at dette dreier seg om de unges fremtid, og vi må gi de unge den tillit det er å gi dem rett til å velge den skole og studieretning som er riktig for dem.

Oppsummert blir Høyres syn på skolevalg en tro på at ungdommene selv kan velge hva som er best for dem. Det er den enkelte ungdom som skal ta sine livsvalg og velge den skolen som blir riktig for seg. Det er et for viktig valg til at rødgrønne politikere skal fortsette med et system der postnummer er viktigst!