Inge Ryan, tidligere fylkesmann og stortingsrepresentant, har ledet granskningen etter det katastrofale leirskredet i Gjerdrum på slutt av fjoråret. Granskningsutvalgets konklusjon er at ulykken kunne vært unngått om Tistilbekken som går gjennom området hadde blitt steinsatt. Da hadde ikke bekken spist seg inn i leira og satte den i bevegelse.

Redaktør Roger Rein Foto: IH

Skredet i Gjerdrum ble en kraftig påminnelse for alle som bor i eller føler ansvar for områder med mye kvikkleire. Det finnes det mye av i Trøndelag. Ikke minst i Levanger og Verdal. I løpet av året er det reist mange spørsmål og fokusert på mulige rasutsatte områder også hos oss. Svarene som er gitt tilsier at vi bør slå oss til ro. Men, bør vi egentlig det?

Ingen kan med hundre prosent sikkerhet kan gi slike svar. Også boligområdet i Gjerdrum, der ti mennesker omkom, var per definisjon sikkert. I alle fall mente Gjerdrum kommune det. Til tross for at de hadde mottatt en rekke bekymringsmeldinger de siste ti årene om endringer i Tistilbekken, mente de ut fra sine kunnskaper at risikoen ikke var så stor at det var nødvendig å iverksette sikringstiltak.

Som både Verdal og Levanger har også Gjerdrum mange områder som kan være utsatt for skred og ras. Det som går fram av granskningsrapporten etter leirskredet viser at kommunen mente hadde et bevisst forhold til risikoen, og at den gjorde det den kunne da den behandlet utbyggingssaker i disse områdene. Det ble gjort undersøkelser så godt det lot seg gjøre. Ut fra den kunnskapen som var til stede.

I ettertid vet vi at dette ikke er tilstrekkelig. Granskningsutvalget legger ikke ansvaret for det som skjedde på noen spesiell, men det er åpenbart at kommunen har hatt en rolle her. Hadde den visst bedre kunne leirskredet vært unngått.

Inge Ryan og resten av granskningsutvalget får anerkjennelse for et grundig arbeid. De har fått fram nye opplysninger knyttet til ras- og skredfare i områder med kvikkleire. Mitt råd til Levanger og Verdal kommuner blir da. Ta kontakt med den aktive pensjonisten i Levanger. Ta en prat og gå gjennom det dere vet om utsatte områder i vårt område. Kanskje er det noen unnlatelsessynder også her. Ting som kan gjøres bedre og sikrere. Her er det viktig å være føre var.