Slike Ap-utspill bidrar til å skape uro og politikerforakt

foto