Levanger Høyre har høye ambisjoner for kommuneutviklingen de neste 4 årene. Dersom du tror på Levanger og oss i Høyre, må du gå til valgurnene og stemme på oss. Her er noen av sakene vi mener er viktige den neste perioden.

Vi skal legge til rette for kommende generasjoner, ikke begrense hva de kan oppnå, eller sette de i en situasjon der de må starte på nytt. For at vi skal kunne være i nærheten av å nå en slik målsetning, må i det minste økonomien være bunnsolid. Med Høyre og våre samarbeidspartier, har den i siste periode forbedret seg litt, men går det raskt nok og vil retningen vedvare?

Levanger Høyre vil derfor gjøre prioriteringer som gir økonomisk vekst og være en aktiv pådriver for at sentrale investeringer i større grad skal komme til Levanger. Så skal vi unne de andre kommunene å bygge flotte signalbygg til mange hundre millioner, for det har vi rett å slett ikke råd til i inneværende periode. Økonomien tillater det ikke, for kommunen må spare penger og prioritere lovpålagte tjenester. Sikre at disse blir av enda bedre kvalitet og samtidig bidra til at innbyggerne kan få litt mer penger i lommeboka i form av reduksjon i de kommunale avgiftene. Det er nok av partier på venstresiden i norsk politikk som jobber for det motsatte og innfører flere og høyere avgifter ved første mulighet. Så vil også skje i Levanger, om Arbeiderpartiet får gjennomslag for sine valgløfter.

Knut-Erik Henrikø, listekandidat Levanger Høyre

En annen prioritet den kommende perioden er veibygging.

Levanger Høyre vil ikke godta noe annet enn 4 felts motorvei forbi Levanger. Det må bygges vei for fremtiden, det må bygges veier som varer og tar hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og behovet som vi vet kommer. La neste generasjon slippe å bygge ny E6, fordi vi, «bedreviterne», blir for trangsynte og ikke ser lenger enn til den ytterste delen av vår egen kommunegrense.

Fremfor at vi snakker om å nedskalere prosjektet på vegne av AS Norge, må vi heller kreve av denne veipakken at tilførselsveier, kryss og avlastningsveier blir en del av helheten i prosjektet.

Legges det ikke til rette for god infrastruktur i tilknytning til E6, må vi starte på nytt om 20-30 år. Historien vil gjenta seg. Levanger Høyre vil være kravstore når det gjelder dette, og ikke godta minimumsløsninger som gjør at trafikkmengden gjennom sentrum øker ytterligere. Minimumsløsninger på veg er det flere partier i Levanger som sterkt står inne for, og det er etter min og mine kolleger i Høyre, helt feil strategi.

Helse og eldreomsorg er og blir svært viktig, det er også en sak Levanger Høyre setter høyt på dagsorden. Kommunen skal tilby gode tjenester innenfor dette. Forhåpentligvis blir det et kjærkomment tilskudd når det åpnes flere omsorgsplasser på Breidablikk, men det er selvfølgelig ikke nok.  Vi må ikke glemme alle de som aller helst vil bo hjemme, lengst mulig, vi må faktisk fremsnakke det og legge mer til rette for det. For det vil også være god kommuneøkonomi. Det å bli eldre og få utvidet behov, er nytt for de når de kommer i den situasjonen og de pårørende. Da må kommunen informere om rettigheter, muligheter og ikke minst lytte til de ønskene vedkommende måtte ha, og innenfor mulighetsrommet strekke seg langt for å legge til rette for å kunne bo lengst mulig hjemme, om det er ønsket.

Det er kommunevalg, det vi i Levanger Høyre kan gjøre noe med, skal vi kjempe for å få gjort noe med. Det er det du som velger i lokalvalget som skal avgjøre retningen til kommunen. Vi som står på stand og forteller om hva vi ønsker oss, står til din disposisjon og skal jobbe for at vår felles ambisjon vises om 4 år.

Stem Levanger Høyre i årets kommunevalg i dag og frem til 11. september.

Knut-Erik Henrikø

Listekandidat Levanger Høyre.