Jeg heier på Innherred fordi jeg tror, og har alltid trodd, at det er viktig at Innherred jobber bedre sammen som en region. Det er et felles arbeidsmarked i regionen og skal man lykkes med en positiv næringsutvikling er det nødvendig med et tett samarbeid.

Det er mange sykepleiere som bor i Steinkjer og jobber ved sykehuset i Levanger på samme måte som det er mange i Verdal og Levanger som jobber i fylkeskommunen på Steinkjer. Eller det er mange bosatt i Levanger eller Steinkjer som jobber ved Aker i Verdal. Og Nord universitet har ansatt i hele regionen som enten jobber ved InnoCamp i Steinkjer eller Campus Røstad i Levanger. Eller på kulturområdet hvor det er helt åpenbart at det nye Steinkjer kulturhus er attraktivt for hele regionen, eller at Falstadsenteret i Levanger eller Museet Arven, som er tilstede både i Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer, er viktig for hele regionen.

Spaltisten heier på Innherred, og mener Innherred kan utgjøre en kraft opp mot til Trondheim. Her er de fem ordførerne i Innherred regionråd. Foran f.v. Knut Snorre Sandnes (Verdal), Anita Ravlo Sand (Levanger), Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen (Inderøy). Bakerst f.v. Arnt Einar Bardal (Snåsa) og Gunnar Thorsen (Steinkjer). Foto: Innsendt

Derfor er det viktig at kommunene jobber sammen om felles utfordringer. Dette gjelder blant annet innenfor samferdsel, hvor det på sikt ikke vil være bærekraftig at hver enkelt arbeidstaker kjører bil til og fra jobb i hele denne regionen. Det burde være en ambisjon at det går et tog hver halvtime i hele regionen. Avstanden er ikke mye lengre enn den er i hovedstadregionen hvor kollektivtilbudet er noe helt annet enn det man kan skilte med på Innherred.

Hele regionen har en stor felles utfordring med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Det er ikke en jobb som hver enkelt bedrift, eller kommune, kan gjøre alene. Det handler om felles markedsføring av hele regionen. For skal regionen være attraktiv handler ikke det bare om arbeidsplass for en, men kanskje for to og et godt bomiljø for en hel familie. Skal regionens to universitetscampus være attraktiv for unge folk handler ikke det bare om studier, men like mye om hva regionen har å tilby unge mennesker av opplevelser, arbeidserfaring og bomuligheter.

I debatten om regionen har enkelte tatt til orde for at den sørlige delen burde orientere seg mot Trondheim og ikke nordover. Det tror jeg i beste fall er blåøyd. Trondheim er den største motoren for positiv befolkningsutvikling i Trøndelag (med unntak av kystkommunene). De nærmeste kommunene til Trondheim har økning i befolkningstallet i første omgang fordi de har kort vei til fylkeshovedstaden.

Innherred kan utgjøre en kraft opp mot Trondheim. Men det kan først skje om vi opptrer samlet. Trondheims-politikerne har alltid vært positive til å snakke om kommunene på Innherred. I alle fall i festtaler. Så skjer det ikke veldig mye mer. Innherred kan samlet sett utfordre Trondheim. Og vi kan samarbeide med Trondheim. Men jeg tror den beste strategien er at det skjer i samlet flokk.

Så må Innherred tørre å ha tro på egen fortreffelighet, egne krefter. Vi har andre fordeler enn det Trondheim har. Vi må tiltrekke oss folk som ikke vil bo eller studere i en større by. I en tid hvor sentraliseringstendensene er altoverskyggende, kan det være vanskelig. Men umulig er det ikke. Det betyr bare at man må lage et sterkere fellesskap enn i dag. Og dette samarbeidet må være noe alle kommunene på Innherred går inn i med liv og lyst. Hvis ikke vil vi ikke lykkes.

Det er vesentlig at man i hele regionen blir enige om hva vi skal være, hva vi vil presentere overfor folk vi vil skal komme hit. Det er ikke nok å si at vi har mye fin natur og frisk luft. Vi må vise fram hele regionen og på en mye bedre måte enn før markedsføre oss som en felles region. Og noe av det aller viktigste: Vi må bli mye bedre på å ta imot folk som flytter hit både på arbeidsplassen og i bomiljøet.

Så er det heller ikke sånn at vi må ha en forventning om at folk som kommer hit for å jobbe, skal bli her i 20-30 år. Men for mange, særlig unge, kan Innherred være en god start. En fin region å starte CV-byggingen på. Mange vil kunne få jobber i denne regionen som de ikke får i større byer, hvor konkurransen er større og hvor mange med lang CV stiller først i køen.

Arve Løberg,

seniorrådgiver rektors stab Nord universitet