Det har vært lærerutdanning på Røstad siden 1892. Det vil si at det i over 130 år har strømmet lærerstudenter til det som nå er Nord universitet. Denne strømmen av unge mennesker som kommer til Levanger for å utdanne seg til verdens viktigste yrke står nå i fare for å tørke ut.

Grunnen til dette er at det 26. oktober kommer til å bli fremmet en sak for styret om å stoppe opptaket til den den samlingsbaserte lærerutdanningen på Campus Levanger. I første omgang for et år.

Nord Universitet har drevet med samlingsbasert lærerutdanning siden 2012 med stor suksess og god innsøking. Som kjent så går søknaden til lærerutdanningene ned. Aller dårligst er innsøkingen til de campusbaserte studiene. Det betyr at lærerutdanningen på campus Levanger på sikt står i fare for å bli lagt ned om den samlingsbaserte utdanningen blir fjernet fra studietilbudet på Levanger. Dette til fordel for samlingsbasert lærerutdanning på Nesna og i Bodø. Det er maktpåliggende at ordførerne på Innherred klargjør overfor universitetet at lærerutdanningen i Levanger ikke kan tas bort på denne måten. Her har ordfører, Anita Ravlo Sand, som vertskommune for Nord Universitet, et særlig ansvar for å følge med i timen og gi beskjed.

Tendensen er at campusutdanningene utenom storbyene blir mindre attraktive og utviklingen synliggjør at Levanger kommune nå må ta effektive grep for å gjøre Levanger til en attraktiv studentby. Hvis ikke Levanger sammen med universitetet klarer å trekke til seg studenter blir universitetet sin virksomhet betydelig redusert, og på sikt lagt ned. Nedleggingen av Nesna er et eksempel på at slikt skjer.  Og gjenåpningen av Nesna er et like godt eksempel på at vertskommunene må kjempe for universitetene sine. I de fire årene KRF, Frp, Høyre og Senterpartiet med ordføreren i setet så har det ikke gjort noe for å få studentene til å komme til og for å trives på Levanger. Hvis ikke noe skjer nå, så er det nord og ned for lærerutdanning ved universitetet på Levanger.

Levanger kommune må med ordføreren i spissen vitalisere kontakten med Nord universitet, Studentskipnaden og studentene. Kommunen må være nysgjerrig på hva studentene og Nord universitet trenger, og hvordan vi kan tilrettelegge som vertskommune. Dialogen må handle om hva som må være til stede for at studentene skal trives. Klarer vi å tilrettelegge for studentene så vil de spre et godt omdømme om Levanger som en spennende by å være student i.

Forslag som har vært nevnt før, og som det ikke har blitt noe av, er å tilrettelegge for et aktivt studenthus – det mangler ikke på lokaler i Levanger sentrum.

En annen idé er at kommunen arrangerer en «Velkommen til studentbyen Levanger dag» ved studiestart. Her kan studentene få innblikk i hva Levanger har å by på både med tanke på fritid og arbeidsmuligheter. Studenter og unge mennesker trekkes mot aktivitet og kultur.

Se til Steinkjer og hvilken fantastisk oppstart det nye kulturhuset med bibliotek har fått - en magnet på folk. Levanger som en åpen mangfoldsby må fremheves slik at studenter uansett legning eller kulturelle bakgrunn kjenner seg velkommen på Levanger. Levanger sin visjon; «Triveligst i Trøndelag» må settes i verk – og studentene må merke det. Vi må ta vare på det vi har, og som vi tar for gitt, eller så mister vi det. Det gjelder for eksempel velferdsstaten, kinoen, sykehuset, lensmannskontoret, det lokale næringslivet, de frivillige og universitetet. Prioriterer vi det så vil Levanger igjen yre av studenter og liv.

Einar Dahlum og Veronica Isaksen

Rødt Levanger