De som trenger hjelpen mest, er i dag satt utenfor

foto