Siste mandag i november ble starten på et ufrivillig 10 dagers opphold ved sykehuset i Levanger og et kortere opphold på St. Olav.

I disse koronatider kunne en tro at ingen hadde tid til å ivareta en som ble lagt inn av andre grunner. Men du verden for en respekt en får for de yrkesgruppene som jobber på sykehusene.

For en profesjonalitet, for en stå-på-vilje, for en omsorg de viser, og for ei god tid de tar seg for å ivareta den enkelte pasient – det er beundringsverdig!

Uansett om det var de som jobbet på dagtid eller det var nattvakta, så holdt de seg hele tida oppdatert om min situasjon. De hadde tid til å snakke og forklare.

Og dette i en hverdag hvor mangel på personale er det normale mens alt styret forårsaket av Covid-19 er der hele tida.

Jeg beundrer dem. Takk for et trygt og godt opphold.

U.T.