I Norge har elevene en god og variert skolehverdag. Den norske skolen skal kjennetegnes av at elever føler mestring, glede og at de har en variert skolehverdag. Dette står det blant annet i forskriften til opplæringsloven. Likevel ser vi at det etter pandemien har vært store frafall fra fritidsaktiviteter, spesielt innenfor organisert idrett.

Forskning viser også at dagens 15-åringer er mer stillesittende en før, og at dette virker å være en trend som fortsetter. Hvordan skal vi motvirke denne trenden?

Jeg er så gammeldags at jeg lever i den gode tro at alt blir bedre hvis man får i seg frisk luft og får brukt kroppen litt. En variert og aktiv skolehverdag kan også være med å forhindre utenforskap. Det er langt fra alle elever som er laget for teoritung undervisning, og en mer praktisk skolehverdag kan være en viktig faktor for å få flere til å fullføre videregående skole. Det er viktig at denne mer varierte og praktiske undervisningen starter allerede fra 1. klassen på barneskolen.

Det er viktig at vi satser på og utvikler den norske skolen og undervisningen slik at vi virkelig investerer i dagens barn og unge. Dagens regjering er godt i gang med å gjøre mer skolen tilpasset elevene sine behov. Gjennom Erna Solbergs regjeringstid så vi en skole hvor det var elevene som måtte tilpasse seg skolen, og ikke skolen som skulle tilpasse seg elevene. Dette er feil vei å gå for å ruste dagens barn og unge for fremtiden. Vi trenger en skole som ser elevene og deres behov.

Det er viktig for kommunene og skolene at regjeringen øker midlene slik at vi får fullfinansiert kunnskapsløftet 2020 og rettet fokuset vekk fra slitte og gamle skolebøker og ser mer på hvordan vi kan legge til rette for mer fysisk aktivitet i undervisningen og gir elevene oppdaterte skolebøker.

Mer fysisk aktivitet trenger ikke være vanskeligere enn at man tar seg en tur i skog og mark i naturfagtimen, eller tar seg en tur på rådhuset i samfunnsfagtimen. Jeg er sikker på at hvis vi får fullfinansiert kunnskapsløftet blir det også lettere for lærerne å legge til rette for en mer praktisk undervisning og mer fysisk aktivitet i skolehverdagen.

Ja til mer fysisk aktivitet i skolen som gir elevene friske kropper og friske sinn!

Lars Myhr Sandlund

Fylkesleder Trøndelag Senterungdom