Ja, dette har vært et tilbakevendende spørsmål i mange år. Samfunnet trenger mer strøm etter hvert som utviklingen går.

En storstilt utbygging av vannkraft har skjedd gjennom mange år, etter hvert med store protester, da fokuset har vært naturødeleggelser.

Flertallet av politikerne har trodd på at markedet skulle ordne opp i etterspørsel etter strøm. De bygde flere strømkabler fra Norge til Mellomeuropa. Her skulle selges og kjøpes strøm etter behov, og prisen skulle følge etterspørselen.

Med krigen i Ukraina, hvor gassrørledninger fra Russland ble stengt og det ble en kollaps i etterspørselen av strøm.  Da kollapset også markedet, og resultatet ble at Norge ble en storleverandør av gass og strøm til Europa. Problemet var at Norge hadde ikke nok strøm til å forsyne Norges  behov og samtidig selge til utlandet. Dette førte til kraftmangel her til lands, og strømprisen gikk rett opp til alvorlig høy pris.

Et annet stort problem omkring det med nok elektrisitet, er kravet om å få ned utslipp av fossilt drivstoff. FNs klimapanel har satt store krav til å redusere utslipp til 2030. Hvordan skal man få gjennomført dette? Svaret har vært at mer av samfunnet skal gå på elektrisk kraft. Hvor mye elektrisitet skal til for å nå dette? Her tror jeg få vet hvor mye elektrisk kraft som skal til. Bare tanken på at alle biler skal lades opp, alle fly skal etter hvert over på batteri, all skipstrafikk, herunder fiskebåter og flere elektriske jernbanestrekninger. Det skal også være nok strøm til å lade opp lastebåter, tankbåter og passasjerskip som kommer fra utlandet. Det er også planer om at oljefeltene skal gå med strøm fra land. Ikke minst vedtaket om Melkøya. Hvor skal vi ta all denne strømmen fra?

I dag har man klokketro på at vindkraft skal løyse dette, men er det den rette veien å gå? Er vindkraft stabilt nok? Er det for sterk vind, så står de, og er det skikkelig kaldt, så er det vindstille. Utbyggingen på Fosen har vel gitt oss et varsel om at det er visse ting vi må ta hensyn til. Det blir så stygt med vindmøller på fjelltoppene. De er farlige for fugler, men også forstyrrelser for fisken og gytingen. Blir havvind sikrere enn vindmøller på land? Det er jo varierende vind også ute på havet. For den som ser dette litt «utenfra», så virker det som at alle er opptatt av grønn fornybar energi, men det er «ingen» som vil at det skal bygges! Det snakkes mye om energieffektivisering, men monner det i det store bildet når man må ha så store mengder strøm? Det er her jeg lurer på om folk vet hvor mye som skal til for å forsyne alt som skal gå på strøm.

I dag har vi en strømproduksjon som går 24/7 hele året, og det er vannkraft. Skal man ha en sikker strømproduksjon i tillegg, som produserer strøm 24/7 hele året, så tror jeg vi ikke kommer unna diskusjonen om kjernekraft. Det er den reneste måten å produserer strøm på, men det er, om ikke så mye avfall, meget forurenset avfall. Og det er heller ikke snakk om de store kraftverkene med de store tårnene som man kjenner, men kraftverk som er så små at man får de inne i en buss. De kan da plasseres inne i  fjell eller andre steder som ikke er så enkelt å få tak i dem. Disse kan plasseres rundt områder med stort strømforbruk, som f.eks. Melkøya. Da slipper man å ta strøm fra land og bygge store strømledninger over store avstander og over reinbeiteområder. I dag er det stor forskning på å gå over fra uran til thorium i kraftverkene. Thorium er rent, men det tar noen år før man er der. Så da hadde vi hatt to typer kraftverk som leverer strøm 24/7 hele året, vannkraft og kjernekraft. Problemet er at man også er i mot kjernekraft, og da er man egentlig i mot alt, men grønn fornybar energi, det snakker alle om!

Hvis vi skal legge FNs klimapanel til grunn, så har vi ikke så mye tid på oss. Så når vi krangler om hva vi skal ha og hvor det skal bygges og ikke bygges, så «koker» kloden. Regjeringen blir kritisert for ikke å gjøre nok og rakst nok, og det kan kanskje være riktig, men det er ikke enkelt når alle forslag blir «nedstemt» av folket. Vi må kanskje ta innover oss at FNs klimapanel ikke har gått ut med dette  uten å ha vitenskapelig belegg. Og med den tidshorisonten som FNs klimapanel har satt, så må vi vel alle gå inn i oss selv og innse at vi ikke kan bare protestere, men også se hvilke muligheter som finnes. I dette tror jeg vi ikke kommer unna diskusjonen om kjernekraft.

Så da er vel spørsmålet om det finnes andre energiformer i tillegg til strøm, som ikke gir utslipp av klimagasser? Har vel en følelse av at vi ligger nokså mye «bakpå» når det gjelder å oppfylle målene til FNs klimapanel. Det sies at det vi skal gjør, skal være fremtidsrettet. Og det er man enig i, men problemet er vel at disse tiltakene skulle vært gjennomført i «går».