Jeg er pensjonert sivilingeniør og har jobbet i Statens vegvesen Nord-Trøndelag fra 1968 til 2008.

I dag fikk jeg Innherred i postkassen og las lederen med stor glede, endelig en som tar bladet fra munnen. Hvor mange hundre millioner er ikke brukt de siste 30 årene på ny motorveg til Steinkjer som det har kommet svært lite konkret  veg ut av. En kunne ha forsterket opp milevis av særdeles dårlige fylkesveger for denne summen.

Da jeg startet min karriere i Statens vegvesen i 1968 lå det storstilte planer for bygging av motorveger i landet, men planene ble lagt i ei skuff pga. at det ble for dyrt. I tillegg ble vegnormalene justert, slik at vegene ble smalere, bankettbredden redusert, brattere skråninger m.m. Bankettene skal blant annet danne motvekt til kjørebanen, slik at når kjøretøyene kjører helt ut til hvitstripa, så skal ikke kjørebanen svikte eller skli ut. I tillegg er det  trafikkfarlig med smal bankett, da tunge kjøretøyer lett kommer ut på banketten, denne gir etter og kjøretøyet havner i grøfta. Det er bare å konstatere den smale eller manglende bankett på E6 over Rinnleiret, noe som ofte resulterer at vogntog havner utenfor vegen og i grøfta.

Etter noe positive år med fullverdig motorvegutbygging med opp til 110 km/t, så er en nå igjen tilbake til 1968-situasjonen: For kostbart og vegnormalene justeres med redusert standard. At en aldri lærer!!

Norge er langt og smalt, så en må koste på seg en skikkelig E6 gjennom det ganske land.

I Innherred og spesielt Steinkjer går folketallet ned og i tillegg er distriktet industrifattig med mangel av arbeidsplasser som resultat. En kan ikke bare leve av offentlige arbeidsplasser!!

Fullverdig E6 til Steinkjer med 110 km/t må gjøre en forskjell for Steinkjer når det er snakk om å tekke til seg ny industri, eller skal nå tilbudsdistriktet for industrietablering stoppe i Åsen.

Men i Herrens navn hvor er ordførerne i Steinkjer, Verdal og Levanger? Jeg har i hvert fall ikke hørt og opplevd noe særlig stort engasjement derfra for fullgod motorveg til Steinkjer.

Når en skal bygge ny E6, er det også et moment å beholde mest mulig av eksisterende E6 som lokalveg. I fremtiden vil det bo så mye folk på aksen Levanger - Steinkjer, at mye av trafikken mellom de ulike byene kan gå på lokalvegen uten bompenger. Ny E6 skal være en gjennomkjøringsveg med særdeles få planfrie avkjørsler.

Tusen takk for en god leder!

Willy Petersen