Over tid så er det neppe bærekraftig at Midt-Norge blir alene om sin løsning