Her en dag fikk jeg en telefon. Han presenterte seg. Det er Ivar Stjern som ringer fra Ekne. Så fortalte han meg at han hadde skrevet noen ord om klimasaken. «Jeg har seks A4-sider med flere illustrasjoner her», sa Stjern og begynte å forklare meg hva som opptok ham.

Jeg fulgte høflig med på samtalen. Noterte på blokka ting han fortalte og forsto at dette var et tema som hadde satt i gang engasjementet hos vår leser. Han framsto grundig og etterrettelig.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred

Samtidig som jeg lyttet tenkte jeg på de seks A4-sidene. For jeg må innrømme at jeg lurte på hvordan jeg skulle forklare Stjern at dette ble altfor omfangsrikt til å få plass i avisa.

«Det er litt langt», sa jeg. Jo da, han var klar over det. Men argumenterte med at om jeg ville kunne jeg dele det opp over flere aviser. «Jeg har sett at dere har gjort det før», sa han.

Vi ble enige om at Stjern skulle sende meg artikkelen han hadde skrevet. Så fikk jeg ta en vurdering der og da om jeg ville og i tilfelle hvordan jeg skulle bruke det.

Engasjement trengs. Jeg begynte å lese på det tilsendte manuskriptet. Det var åpenbart at Ivar Stjern hadde satt seg inn i saken. Det var lettlest og opplysende. Og svært så aktuelt knyttet opp mot det store møtet som har vært i Glasgow de siste dagene. Innlegget var åpenbart skrevet med et sterkt engasjement.

Jeg ble nysgjerrig på avsenderen. Derfor tok vi turen til Ekne for å bli bedre kjent med 84-åringen. For å spørre hva som ligger bak engasjementet? Hvorfor har han brukt så lang tid på å samle informasjonen, skrive det ned med det for øyet å opplyse lokalavisas lesere om temaet? På side 6–8 kan du lese mer om Ivar Stjerne og innlegget han forfattet.

Jeg synes eknesbyggen synliggjør godt at klimaspørsmålet er like aktuelt på lokalt plan som hos verdenslederne i Glasgow. Tida er knapp. Skal denne utfordringen løses – og det må den – da trenger både verden og våre lokalsamfunn et sterkt engasjement.

For lokalavisas lesere er det mitt håp at Ivar Stjern kan bli en like viktig inspirator og kunnskapsformidler som 95 år gamle David Attenborough var for de som var samlet på FNs klimakonferanse.

(Lederkommentar i Innherred 6. november 2021)