På mandagens budsjettmøte gjorde Verdal Arbeiderparti et forsøk på å redde Frisklivssentralen fra nedleggelse slik Kommunedirektøren har foreslått. Dette ble stemt ned av Senterpartiet. De hadde et eget punkt der de ville ha en utredning av tilbudet på Frisklivssentralen før de eventuelt legger tilbudet ned.

For oss i Arbeiderpartiet så er det nok å ha kunnskap om hva Frisklivssentralen har som kjerneområde og hvem som er i målgruppen for å vite at dette er et tilbud vi ønsker skal bestå.

Målgruppen for Frisklivssentralen er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, og spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Forebygging er svært billig i forhold til reparasjoner, men er vanskelig å sette en eksakt prislapp på.

Med tanke på demografien vår vil Frisklivssentralen ha et stort ansvar i forhold til den voksende godt voksne gruppen av verdalinger som ønsker å leve lengst mulig selvstendig i egne hjem.

Men vi har også et problem internt i kommunen som vi lenge har diskutert både i formannskap og ikke minst i administrasjonsutvalget  -det urovekkende store sykefravær på enkelte enheter av drifta vår. Her kunne kommunen med fordel brukt egen Frisklivssentral til veiledning og utvikling av rutiner for å få ned sykefraværsprosenten.

Vi har i lokalavisen sett bekymrede brukere, og samarbeidspartnere til Frisklivsentralen er ute og ønsker at vi skal ivareta dette tilbudet. Det gjør i alle fall inntrykk på meg når kreftforeningen går ut og er så tydelige som de er angående verdien av dette tilbudet.

Verdien av selvstendighet i egen kropp og eget liv er også vanskelig å sette prislapp på, men for to millioner får vi et meget godt tilbud for å ivareta god helse for innbyggerne.

En nedleggelse av dette tilbudet vil også bryte opp et kompetansemiljø bygd opp over år.

Vi i Verdal Arbeiderparti vil fortsatt kjempe for at dette tilbudet skal bestå.

Trine Reitan

Verdal Arbeiderparti