Ja til langsiktighet og forutsigbarhet for kalken

foto