Anita Ravlo Sand er ordfører i Levanger. Som ordfører bør hun forholde seg til fakta, og ikke spre usannheter om egen eller andres politikk. Ordføreren påstår at «Andre partier ønsket ikke utredning i det hele tatt, hvis effekt av skolenedleggelser IKKE var en del av mandatet.». Dette er ikke sant. Arbeiderpartiet ønsket ikke utredning som vi ikke har råd til. I Levanger Aps sitt alternative budsjett kutta vi konsulentbruk med 1,5 millioner, og kutta kostnader mer enn flertallet.

I siste kommunestyremøte foreslo AP å avvise utredning med bakgrunn i akkurat dette. Kommunestyret er varsla at renteøkningene i 2022 vil koste kommunen 2 mill mer per år. Penger som vi i dag heller ikke har. Levanger kommune har heldigvis ressurser i egen administrasjon som kjenner skolene og barnehagene våre svært godt. Når ordfører Sand selv påpeker i kommunestyret at dette blir en nedskalert utredning, så mener vi at kommunen burde unngå å bruke konsulenter til dette. Dette ble også påpekt av hennes egne representanter i møtet.

Til slutt: AP ønsker ikke skolenedleggelser. Det nærmer seg åpenbart valgkamp når ordføreren bruker billige politiske poeng foran ansvarlig økonomisk politikk.

Hele debatten i kommunestyret kan for øvrig ses i opptak på kommunen sine nettsider. Der kan det som faktisk ble sagt, både ses og høres.

Vegard Austmo

Nestleder Levanger Ap