Stortingsrepresentantene skal representere oss. Men de er utsatt for press fra mange sider.

Onsdag 8 desember er det frist for å sende høringssvar om en viktig sak.

Skal USA få herredømme over fire områder i Norge, ved Rygge, Sola, Evenes og Ramsund? Skal de få ta inn de våpen de vil, uten innsyn fra Norge?

Denne avtalen vil bare føre til mer militarisering av landet, og mer våpenkappløp. Det undergraver vårt forhold til vår nabo og forhandlinger i sivile fora.

Det er rett og slett en baseavtale i landet vårt, hvor baser er forbudt i fredstid. Det er en del informasjon om det på facebook.

Om du også er imot ytterligere militarisering av landet må du si ifra til stortingsrepresentantene.

Send et brev til stortingsrepresentantene. Send et høringssvar.

Regine Steinvik

medlem av Norges Fredslag