Når jeg leser Innherreds artikkel om forslaget til ny abortlov i Norge, med overskriften «Avslår svært få abortsøknader» ser jeg ikke at mødre som utsettes for press til abort vil få like god beskyttelse med en ny abortlov som de får i dag. Jeg er også redd at mødre i en vanskelig livssituasjon ikke vil få nok veiledning om de mange ulike måtene de kan få hjelp og støtte til å ta seg av barnet eller om muligheten for adopsjon.

De som presses av foreldre eller av barnets far har med dagens ordning en hjelp til å si nei til abort og får derfor beholde barnet sitt, slik de egentlig ønsker. Uten en nemnd er det enklere for familie, partner eller til og med overgriper å presse en kvinne til å ta abort mot sin vilje. Dette er spesielt alvorlig siden utvalget nå vil la jenter under 16 år ta abort uten at foreldrenes samtykker eller vet om det en gang. Dette er rene gavepakken til overgripere, men et mareritt for jentene og kvinnene som ikke er sterke nok til å si nei.

Avisen Dagen rapporterer den 14.12.23 i artikkelen «Menneskeverd: - Ingen god begrunnelse for å svekke fostervernets rettsvern» at det er flertall for å heve abortgrensen blant menn, men ikke blant kvinner, og viser til tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det er kvinner som faktisk bærer et liv under sitt hjerte når de er gravide, men menn er også ansvarlige for å være med å sørge for barn de er far til.

Det går også fram at det vanligvis innvilges abort når det å ha et barn kan gi en vanskelig livssituasjon. Informeres det om at hun har rett til barnebidrag hvis barnets foreldre ikke bor sammen, rett til barnetrygd som nylig har økt, særlig for de som bor alene? Informeres mødrene om andre støtteordninger og rettigheter i forhold til arbeidsgiver, Lånekassen og så videre? Informeres mødre som vurderer abort hvordan de kan be om hjelp og støtte fra familie og venner og at det er en rekke ulike organisasjoner, menigheter, offentlige instanser og frivillige som kan og vil hjelpe til og bidra i en utfordrende livssituasjon?

Informeres det om at adopsjon er en mulighet til å unngå den vanskelige livssituasjonen og samtidig gi barnløse par eller andre som ønsker det en mulighet til å ta seg av barnet? Ja, det gjør sikkert vondt å gi fra seg et barn til andre å ta seg av, men er det ikke mer skånsomt å gi barnet en mulighet til å leve opp, om det så skulle være med andre?