I sin lederartikkel torsdag 18.04 stiller redaktør Espen Leirset i sin overskrift spørsmålet om Knut Snorre er blitt Vuku-patriot?

Jeg er fullstendig klar over at alt av overskrifter i alle aviser er styrt av en eneste ting-KLIKK, men likevel synes jeg som gruppeleder i Verdalslista dette bør kommenteres.

Knut Snorre har i sin gjerning de første månedene vist med all tydelighet at han er ordfører for hele kommunen. Hans tilstedetilværelse på store og små arrangement er nok i overkant av det vi kan forvente av en ordfører – han er tross alt bare et menneske. Ydmyk og lyttende har han truffet og blitt kjent med mange nye mennesker i kraft av sin ordførergjerning.

At redaktøren prøver å stemple ordføreren som svak og ettergivende ovenfor Verdalslista er direkte misvisende. Knut Snorre er sjefen i bilen som vi fire kaller flertallspartiene. En bil må ha fire hjul – alle må ha noenlunde like mye luft. SP, FRP, Høyre og Verdalslista sitter sammen, og alle fire er likeverdige. Det er heller ingen tvil om hvem som er sjefen i bilen. Ordfører Knut Snorre Sandnes har i kraft av sin væremåte blitt en naturlig og god sjef.

Når redaktøren så fortsetter med at Verdalslista valgte Knut Snorre Sandnes som ordfører er vel dette også litt utenfor det som hendte i forhandlingene. Dette vet redaktøren meget godt. Verdalslista, FRP og Senterpartiet ble spurt av Knut Snorre om å være med på hans flertallsprosjekt. Dette sa vi alle tre ja til etter forhandlinger. Rett skal være rett. Derfor har Knut Snorre ordførerkjede rundt sin hals. Så må jeg også minne om at Knut Snorre fikk flest personstemmer i valget siste høst.

Når redaktøren mer enn antyder at Høyre og Knut Snorre nå driver og betaler tilbake til Verdalslista med å gå inn for utreding av et legesenter i Vuku, ja må jeg si dette er litt mer enn jeg forventet av en ansvarlig redaktør.

Hva om grunnen til at Vuku legesenter er med i utlysningen er kvaliteten på det forslaget som er kommet fra Vukugruppen? Hva hadde redaktøren skrevet om at flertallspartiene ikke hadde fått Vuku inn i utlysningen, og det ikke hadde kommet søkere til legesenter på Verdalsøra?

Til slutt skriver redaktøren at vi ikke skal se bort fra at det kommer flere kommunale satsinger i Vuku? Dette håper jeg da virkelig hender, akkurat som jeg håper vi kan utvikle nye ting i hele kommunen. Minner redaktøren på at det politisk akkurat nå løftes fram to store prosjekt i sentrum. Utvikling av kinogården, og nytt garderobeanlegg ved sentralidrettsanlegget. To gode og positive prosjekt som jeg håper Verdal kommune vil lykkes med.

Til slutt vil jeg berømme redaktør Espen Leirset og hans stab i Innherred for en svært god jobb med å utvikle vår lokalavis. I akkurat denne saken synes jeg redaktøren bommet litt.