Jeg bor på Sandvollan i Inderøy. Her har vi en lokal Prix-butikk. Flotte ansatte, og en butikk jeg har benyttet da jeg synes det er viktig med butikk på mitt hjemsted. Samtidig har det irritert meg i årevis at dess lenger ut på landet du kommer i gamle Nord-Trøndelag, dess dyrere Coop-butikker finner du. Hva er det sosiale samfunnsbidraget Coop her tilfører? De som bor sentralt får billigere varer enn oss som bor mer ruralt. Uansett har jeg støttet min lokale Prix og de flotte menneskene som har sin arbeidsplass der. Nå er det slutt.

Eldar Taraldsen Foto: Tegning: Aurora D. Taraldsen

Jeg leste i avisen at Torbjørn Skei, leder av Coop Midt-Norge hadde en årslønn, inkludert pensjon og andre ytelser, på 12 millioner. Og samtidig at hans lønn i 2023 hadde økt med 10 prosent – langt over de øvrige ansatte i Coop. Styrelederen hevder at Skei tross alt har et utenomjordisk ansvar og forsvarer hans lønn. Det er bare tull og visvas. Selv kjenner jeg bønder som jobber 14–16 timer i døgnet for en lønn på omtrent 300 000 kroner. De sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Jeg er lei av at ledere beriker seg selv og har mistet den etiske og moralske standard som er nødvendig for å bygge et godt samfunn.

Derfor har jeg bestemt meg for å aldri handle på en Coop-butikk igjen. Jeg kommer til å handle på Rema. Odd Reitan er rik, men han har aldri påberopt seg at hans selskap er «litt ditt». Samtidig benytter han mye penger på trøndersk sport og renoverer trønderske bygg som kommer alle til gode. Coop er historie for meg.