Verdal Arbeiderparti er fortsatt garantisten for nytt garderobeanlegg på Verdal Stadion og det vil jeg fortsette å være tydelig på.

For meg som lokalpolitiker er det viktig å løfte de sakene vi gikk til valg på. I krevende tider er det haugevis av unnskyldninger i å ikke finne rom for en investering på 14,7 millioner på et budsjett på cirka 1000millioner. Det er en enkel unnskyldning i et forsøk på å fraskrive seg ansvar.

Under valgkampen benyttet vi anledningen til å sette søkelys på forholdene på garderobeanleggene nedpå stadion. Verdal kommune er ansvarlig for tilfredsstillende garderober, dette har vi ikke i dag og sånn har det vært lenge. Vi hadde ikke latt en barnehage forfalle i 60 år uten tiltak. Hvorfor skal ikke det gjelde kommunen sitt ansvar på stadion? Verdal IL er det desidert største idrettslaget i Verdal. Én av ti verdalinger er medlem i klubben, men samtidig fremstår det som vanskelig å gjøre nødvendige investeringer på denne sentrumstomta. Hva denne politiske motstanden stritter i er for meg vanskelig å forklare.

Verdal kommune har vært kjent for å satse på idretten. Vi er heldige med å ha så mange gode idrettsanlegg omkring, da er det underlig at vi ikke sørger for moderne garderober på Verdal stadion. Hvor Verdal IL går inn med en betydelig Investering og dugnadsinnsats for å få et fremtidsrettet bygg. Da må vi sørge for at kommunen sin andel er realistisk og bærekraftig. De seneste årene har det blitt foretatt massive investeringer i Vinne, Stiklestad og Vuku fra kommunen sin side, noe som sørger for gode synergier og en positiv utvikling. Derfor er det like viktig å ha utvikling i sentrum. Hvor nytt garderobeanlegg er et slikt tiltak.

Det å satse på idrett og fysisk aktivitet er et viktig forebyggende tiltak og aldri en dårlig investering. Ved å investere og sørge for et bærekraftig, universelt utformet og fremtidsrettet bygg vil vi sørge for forsvarlige garderobeforhold til barn og unge. Vi utvikler Ørmelen som område i takt med resten av kommunen og sørger for sunne samlingspunkt for våre unge. Vi utvikler folkeparken som den kulturarenaen den er og vi sørger for at frivilligheten og kommunen spiller på lag.  Det er viktig å merke seg at det eksisterer ikke noe nullalternativ. Alternativet er at Verdal kommune må bygge garderobeanlegg alene uten Verdal IL - og dette blir langt dyrere og mer tidkrevende. Nå har vi muligheten for å få ut store synergier via et samarbeid med Verdal IL. Det kan jo hende at innbyggerne i Verdal kommune føler man får igjen noe for de skattepengene man bidrar til inn i felleskapet.