Når man leser denne, ser jeg et reklameinnslag, som jeg ikke tror på.

Toget gikk for lenge siden. Det ligner ett litt amerikansk reklame-innslag.. Men, jeg ser også ett «reklamestunt» som blir rettet  mot politikere. Og de viser seg jo å tro på slikt? Og dette er jo også en politiker som selger innslaget, gift med «Trondheim - helseplattformens mor» At Trondheim skjelver, med en så stor eierinteresse er forståelig. Den har kostet, og koster, uhorvelig mange millioner for hver kommune som er lurt med. (Noen kommuner har tenkt sjøl. Takk for at de der bruker sine kloke hoder selv. Stjørdal har bemerket seg).

Etterhistorien her, om noen år, vil ikke være god. ..Dette vil gå inn i historien om hvordan «vi» ble lurt, hvordan oljepengene med skattepengene våre, ble lokket inn i ett amerikansk eventyr. We make america great? Ja..på norske skattebetaleres regning ..men uten skattebetalernes godkjenning.

Man innførte en pakke, uten å spørre pasientene! Man betaler milliarder av brukernes penger. Og forklarer, at det er til deres eget beste..Nå får vi alt om dere overalt, samlet..

Og vil du ikke?

Nei..det «ville» vi ikke spørre om. .

Vi tok det for gitt at «du ville ditt beste».

Så om du, som pasient av dette programmet, ikke vil være i det? .. Ja,hva da.? Gjort er gjort. Enkelt og greit.

Vel, vi lytter ikke til alle advarsler fra andre land , de gjorde bare feil. Vi bruker milliarder først, og etterpå..og så noen få til.. Så ser vi underveis om det får noen følger.. og når vi oppdager det?..vel, det er jo for dyrt å snu..bare liittt til nå.. du må bare lære å se vekk , fra skjermen.

Dere tåler da, at naboen din, som jobber livet av seg, med trykkinga på tastaturet,  ser om du har gonore, tyfus , at du har lav blodprosent, at røntgenbildene viste kreft, at du har fått tatt blodprøver som sjekkes for det ene og det andre, det du vil ingen skal vite..og tror ingen vet.. At det har vært noen inne på din journal, ved en feil..? Alle disse har jo taushetsplikt. Pytt pytt..  Ta det med ro.  Vi tar jo snokerne, må du vite. Alt blir bedre om litt. Vi kjenner jo lovverket.. ?

Vi har jo jobbet med IT leenge nå.

Vi gjør alt for dere. Det er til deres beste.. Må vi spørre dere da? Hva vil dere da,  egentlig?..

Tenke sjøl? Demokrati?

Som dere, men det får man jo  ikke!

Møre og Romsdal blir pålagt å innføre noe de ikke vil nå!  Man krever at leger, som ikke vil ha dette , etter års krevende "opplæring" skal opplære Møre og Romsdal til samme «hemmelighetsplattformen»... helsepersonell gir beskjed,men høres ei.

Man får ikke tenke sjøl,  Olav Dehli. Den retten er tydeligvis kun for utvalgte. Ikke brukerne av programmet. Ikke pasientene i programmet. De blir puttet inn i det, da de som tenkte sjøl tenkte med hva?

Var det viruset Epic som gikk til hjernen?

Viruset kan fjernes, bruk medisinen

«Scrot ned». Det blir dyrere å fortsette, og lovmessig er det ikke tvil om at dette ikke følger «Norges lover». Flere av de brytes: Kommunehelseloven. Helsepersonelloven. Personvernloven...

Fortsetter man er det rett og slett kriminelt. Man er med på noe man vet er ulovlig . Har stor medfølelse på brukerne av pogrammet, som daglig ser lovbruddene. Og gir beskjed.. Og ikke minst,.sinnet mitt med omsorg, for alle pasienter dette berører. Det gjelder egentlig oss alle. Vil du være med i dette? Ble du spurt, på forhånd, før kontrakt, slik at dine personvernrettigheter ble beholdt? Eller ble du innlemmet i «plattformen» uten å vite?