Aker Verdal 50 år?

Lørdag 7. mai hadde Innherred et oppslag med tittelen «Det er i disse dager 50 år siden Aker Verdal AS ble stiftet». Som kildemateriale er det bl.a. vist til en artikkel jeg skrev i Verdal historielags årbok for 2021 om «K. Ellingsens Mekaniske Verksted A/S – forløperen til Aker Verdal». I denne artikkelen skrev jeg: «Våren 1972 ble offshorevirksomheten formelt etablert som et eget selskap – Aker Verdal A/S, og på nyåret 1973 ble KEMV AS fusjonert inn i det nye selskapet. Dermed var KEMV AS historie.» Det synes å være dette Innherred bygger på når de gjør oppmerksom på at det er 50 år siden Aker Verdal AS ble stiftet.

Beklagelig vis var dette feil fra min side. Da jeg skrev artikkelen hadde jeg i lengre tid lett etter dokumentasjon for når Aker Verdal AS ble stiftet både i lokale og nasjonale kilder, uten å finne noe klart svar. Bl.a. meldte det statlige Arkivverket merkverdig nok at de hadde søkt i de register hvor slikt skal finnes, uten å finne stiftelsesdokumentet. Jeg endte derfor med å skrive det som virket mest plausibelt da jeg skrev i årboka, ut fra de kildene jeg hadde.

Senere fant jeg kilder som viste noe annet, nemlig at Aker Verdal AS ble stiftet like på nyåret 1973. Verdalingen refererer f.eks. 04.05.1973 følgende fra Aker-konsernets årsmelding for 1972: «Fra 1/1 1973 er nyanleggene i Verdal, utført for A/S Akers mek. Verksteds regning, integrert med bedriftens opprinnelige produksjonsanlegg tilhørende Ellingsen. Samtidig har bedriften skiftet navn til Aker Verdal A/S. Aksjekapitalen økes fra 1 million kroner til 9 millioner kroner for å tilpasse bedriftens egenkapital til de store nye investeringer den overtar.»

Dette viser at 50-årsmarkeringen for stiftelsen av Aker Verdal AS vil være i 2023, og ikke i 2022, slik Innherred skrev sist lørdag.

Noen vil bli overrasket over dette, for Aker Verdal (jeg lar dette navnet dekke de mange navneskiftene) har nemlig for lengst feiret sitt 50-årsjubileum – i 2020. Og i en viss forstand går det nok an å hevde at tilblivelsen av dette første spesialbygde offshoreverftet i Norge startet allerede i 1970, slik at en feiring i 2020 var på sin plass. Men bare i en viss forstand, og ikke som den mest plausible etter min mening.

Om noen skulle være interessert, så er den kronglete sammenhengen i korte trekk som følger:

Takket være SIVA, etablerte Trondheimsbedriften K. Ellingsens Mekaniske Verksted AS (KEMV AS) seg i 1969 på det til da ubrukte industriområdet på Ørin. KEMV AS produserte skipsluker, stålbygg, bruer o.l., og hadde en arbeidsstyrke på ca. 100 ansatte i Verdal.

Like etter det første oljefunnet på norsk sokkel høsten 1969, ønsket den mektige Akergruppen å satse på det offshoremarkedet de forventet ville komme, og så seg om etter plass for et skreddersydd offshoreverft. Verdal var et potensielt alternativ, og i desember 1970 gjorde derfor Akergruppen et strategisk oppkjøp av KEMV AS (mulig/realisert 50-årsfeiring nr. 1) for å posisjonere seg.

Deretter avventet Akergruppen situasjonen gjennom mesteparten av 1971, i påvente av å få tilslag på et byggeoppdrag til det påtenkte verftet. De ansatte ved KEMV AS merket ingen ting til dette, og drev sin tradisjonelle virksomhet som før.

Sent på høsten 1971 fikk Akergruppen endelig sin første ordre, på en borerigg av typen Aker H-3, som de selv hadde utviklet. Dermed ga styret klarsignal for utbygging i Verdal, som de nå hadde funnet var den beste lokaliseringen for et offshoreverft. Anleggsarbeidet startet umiddelbart etter nyttår i 1972, og pågikk for fullt hele dette året. I løpet av sommeren var utbyggingen kommet så langt at også arbeidet med boreriggen kunne starte.

Hele dette oppstartåret var det hektisk virksomhet på verftet, med rekruttering av folk, anskaffelse av utstyr, bygging av bedding, haller osv. I kommunen jobbet man livet av seg med å bygge boligfelt, stikke ut tomter osv. 1972 var året det var helt «Texas» i Verdal, forteller mange som var involvert.

Det reelle oppstartåret for den virksomheten vi forbinder med Aker Verdal var altså 1972 (mulig 50-årsfeiring nr. 2, og den med mest substans). Akergruppen organiserte imidlertid den løpende virksomheten i Verdal dette året gjennom det eksisterende KEMV AS. Selve verftsoppbyggingen ble holdt utenom KEMV AS, og gikk for Akergruppens regning.

Helt i starten av 1973 stiftet så Akergruppen det nye selskapet Aker Verdal AS (mulig 50-årsfeiring nr. 3), hvor de la inn både KEMV AS og sine egne aktiva knyttet til det nybygde verftsanlegget i Verdal. Aker Verdal AS var altså mer enn bare en videreføring av KEMV AS.

For å komplisere ytterligere, kan det nevnes at Aker Verdal AS i 1979 ble fusjonert inn i nyskapningen Aker Trøndelag AS, sammen med bl.a. TMV. Aker Verdal AS var deretter formelt ute av historien fram til starten av 1983. Da hadde Akergruppen kvittet seg med over halvparten av sin totale virksomhet, bl.a. TMV, for å konsentrere seg kun om offshore. Aker Trøndelag AS ble avviklet og Aker Verdal AS ble etablert på nytt (mulig 40-årsfeiring neste år), utelukkende konsentrert om virksomheten i Verdal, og med hovedkontor på Ørin (tidligere hadde dette vært i Trondheim).

Med dette innlegget håper jeg å ha vist at det i Aker Verdals historie finnes flere årstall og hendelser som egner seg for 50-årsmarkering. Etter min mening har verdalingene god grunn til å feire dem alle med hornmusikk både i brystet og fra podiet, for noe som har betydd mer for verdalssamfunnet enn Aker-etableringen er det ikke mulig å finne.

Innherred skal ha honnør for at de med sin artikkel har ofret plass på den minnerike oppstarten for 50 år siden, selv om artikkelen først var å finne på side 28, sammen med kryssordet og annen tidtrøyte. Ellers er det nemlig helt stille fra alle andre hold som normalt burde ha vist disse hendelsene oppmerksomhet.