Vil regjeringen Solberg sentralisere norsk landbruk fram mot 2030?

foto