Onsdag kveld var ei stor gruppe samlet på Levanger bibliotek. Foreningen Norden og Levanger historielag hadde invitert redaktør Roger Rein til å fortelle om «Ukraina og landene omkring»

Dette brennaktuelle tema fikk nytt innhold gjennom Reins meget interessante  reise gjennom land i randsonen av Russland og den tidligere Sovjetunionen- deriblant Ukraina.

Vi er vel kjent med at bibliotekets lokaler egentlig er bygget for en helt annen aktivitet og at aktiviteten hemmes av det. For oss normalt hørende fungerte lydanlegget brukbare, men brukere av høreapparat klaget over lyden. Det ble da forklart at biblioteket ikke har montert såkalt teleslynge for hørselshemmede. Det overrasket oss.

Ettersom biblioteket må kalles et offentlig rom som betyr svært mye for svært mange, synes jeg dette er for dårlig. Det fortelles at installasjon av teleslynge er regnet for en ganske kurant og ikke veldig kostbar investering. Selv i trange økonomiske tider - eller kanskje nettopp da - er en gratis møteplass som biblioteket jo er, meget verdifull. Da bør den fungere for alle grupper av innbyggere.

Jeg har  et spørsmål til den eller de som har et kommunalt ansvar for såkalt universell utforming i offentlige rom:

Er det mulig for kommunen å installere teleslynge i biblioteket, sjøl om vi venter og håper på en ny løsning for hele biblioteket ?

Per Anker Johansen

Per Anker Johansen