Verdens beste nødetater er på vakt gjennom hele julen for å gjøre livet tryggere for oss alle om vi blir akutt syke eller utsatt for en alvorlig ulykke. Det gir ekstra trygghet å vite at nødetatene våre ikke bare er gode hver for seg, men at de også har trent sammen på å takle alvorlige hendelser. Gjennom 25 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS) for redningspersonell i Norge. Siden 1998 har over 29 000 deltakere fra lokalt politi, brannvesen, helsevesen, frivillige og andre lokale beredskapsressurser deltatt på TAS-kurs. Der trener de på å være gode sammen, når det virkelig gjelder.

Kursene gjennomføres i tett samarbeid med lokale nødetater og er tilpasset lokale forhold og behov. Kursene handler helt enkelt om samarbeid og kommunikasjon under krevende forhold på skadested. Lik situasjonsforståelse og samme språkbruk på tvers av nødetatene gjør det lettere å redde liv raskere. Målet er å spare livsviktig tid for å redde flere liv og begrense følgene av akutt, alvorlig skade.

Takk til deg som støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og dermed har gjort det mulig å gjennomføre TAS-kurs i 25 år. Takket være din støtte er det tryggere for oss alle å bo og oppholde oss over hele landet. Tusen takk også til alle dere som er på vakt i julen, klare til å håndtere en nødsituasjon når det trengs.

Per Henrik Bykvist og Berit Røflo

Regionrådsmedlemmer Stiftelsen Norsk Luftambulanse