Det er kjempefint at både statsminister Jonas Gahr Støre og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik på Samefolkets Dag er opptatt av å ta vare på samisk språk og kultur. Som sametingsråd Runar Balto sa på Dagsnytt 18 på NRK  i debatt med Sigbjørn Gjelsvik, så handler dette også om bevilgninger.

Nord universitet har nasjonalt ansvar for høyere utdannelse i sørsamisk og lulesamisk. Vi har jobbet systematisk og langsiktig for å kunne ivareta dette store ansvaret. Det gjør vi i et godt samvirke med Samisk Høyskole og språksentrene i sørsamisk og lulesamisk område, men det tar tid å bygge fagkompetanse.

Prorektor Ketil Eiane ved Nord universitet. Foto: Roger Grostad

Det er etablert et godt fellesskap mellom Nord universitet, UiT- Norges Arktiske universitet og Samisk Høyskole, som er de tre institusjonene som har ansvar for samisk høyere utdanning og forskning. Alle tre institusjoner trenger hverandre for i fellesskap å  styrke fagmiljøet som skal bidra til å sikre utdanning i de samiske språkene, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk og samisk forskning av høy kvalitet.  Vår opplevelse er at vi jobber godt sammen og at vi gjør stadige kunnskapsløft som bidrar til høyere utdanning innen samisk språk og kultur. Av de samarbeidsprosjekter vi jobber med nå er etableringen av en egen samisk forskerskole særlig viktig å få lansert. En nasjonal samisk forskerskole kan drives i et samarbeid mellom Samisk høgskole, UiT-Norges arktiske universitet og Nord universitet. Det vil tydeliggjøre at samiske forhold og kunnskapsbygging er viktig for Norge, og ikke minst bidra til å løfte kvaliteten i forskningen.

Ved Nord universitet har vi som mål å bygge et sterk fagmiljø av vitenskapelig ansatte som kan inspirere og utfordre hverandre i sin forskning og utdanning både på sør- og lulesamisk. Vi har derfor besluttet å etablere Senter for samiske- og urfolksstudier. En daglige leder for senteret er under ansettelse.

Men vi kan ikke stoppe der.

Vi trenger flere medarbeidere. Vi vil at dette senteret skal gi ny kraft til samarbeidet med språksentrene i Hamarøy, Hattfjelldal, Røyrvik, Snåsa og Røros og med Bodø og Trondheim som er to byer med stort innslag av samer. Vi vil samvirke med Arran på Drag og Saemien Sijte på Snåsa og vi vil videreutvikle samarbeidet med UiT og Samisk høyskole. Da trenger vi mer enn en ny medarbeider i vårt nye senter.

Det er mye språkkompetanse i språksentrene og i flere forvaltningskommuner og vi må samarbeide mer for i fellesskap å utvikle de samiske språkene og de samiske fagspråkene som mangler i  det store og hele.

Det er som statsministeren sa på Samefolkets dag et nasjonalt ansvar å sikre de samiske språkene, og da står samiske skoler med samiske lærere sentralt. Samiske lærere må utdannes i kompetente fagmiljø som også forsker på og bidrar til utvikling av samisk språk.  Derfor har Nord universitet foreslått at Kunnskapsdepartementet støtter opprettelsen og drift av et slikt senter.  Vi har funnet plass innenfor eksisterende budsjetter til etableringen, men skal vi oppfylle ønsket fra statsminister Jonas Gahr Støre og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, så trenger vi ekstra ressurser over tid.

Så ja, statsminister vi vil veldig gjerne bidra til å styrke samisk språk og kultur. Vi vil gjerne utdanne flere dyktige barnehagelærere og lærere til den sørsamiske og lulesamiske skolen. Men da trenger vi et sterkere fagmiljø med flere medarbeidere som kan bidra til  forvaltning og videreforedling av samisk kunnskap.

Det er statsråd Ola Borten Moe som kan bidra til at statsministerens ønske blir oppfylt.