Som en bekymret forelder og del av et barnefamiliesamfunn i Verdal, skriver jeg for å uttrykke en dyp bekymring rundt de nylige endringene i åpningstidene for kommunale barnehager. Disse endringene har skapt en situasjon som er spesielt problematisk for barnefamilier i vår kommune, kjent for sin industrielle karakter.

I Verdal, hvor mange foreldre jobber i industrirelaterte yrker med tidlige morgener og sene ettermiddager, har den nye barnehagepolitikken med reduserte åpningstider ført til betydelige utfordringer. For eksempel har endringen fra 06.30-16.45 til 06.30-16.15 i en av barnehagene lagt en betydelig belastning på hverdagslogistikken til mange familier. Denne endringen virker lite gjennomtenkt i en kommune hvor fleksible og familievennlige tilbud burde være en prioritet.

Det som ytterligere forverrer situasjonen, er oppfattelsen blant mange av oss foreldre at disse endringene er et sparetiltak kamuflert som et tiltak for å forbedre kvaliteten på tjenesten. Selv om det rapporteres om økt bemanning og forbedret oppfølging av barna, er realiteten at disse «forbedringene» ikke kompenserer for den betydelige ulempen den reduserte åpningstiden medfører.

Dette oppleves som et brudd på kommunens ansvar for å tilby tjenester som imøtekommer de reelle behovene til innbyggerne, spesielt i en kommune som aktivt forsøker å tiltrekke og beholde barnefamilier.

Samtidig, med kommunens økende kontroll over barnehagesektoren gjennom oppkjøp av private barnehager, blir det enda viktigere at kommunen tar ansvar for å sikre at deres tilbud reflekterer familiens behov og ikke bare ser til økonomiske besparelser.

Jeg oppfordrer derfor Verdal kommune til å revurdere denne beslutningen og tenke grundig over hvordan slike tiltak påvirker livene til de mange arbeiderfamiliene som er en bærebjelke i vår kommune. En åpen og ærlig dialog om disse problemene er avgjørende for å finne løsninger som gagner hele vårt samfunn.

Bekymret forelder

(Avisa kjenner innsenderens identitet)