Jeg liker mars. Det er den beste skimåneden, dagene blir lengre og lysere, Bulleråsrennet går av stabelen – vanligvis mye å glede seg over og til. Årets mars brakte noe nytt med seg, nemlig Verdalslista. Og det er godt nytt for de mange som har gått og lurt på hva i all verden de skal stemme på til høsten. Her kommer et politisk alternativ som vil ha slutt på at kommunen investerer seg til fant. Det er ikke mye sunn fornuft i å rive bygg etter 40 eller 50 år, det er katastrofalt både økonomisk og miljømessig. Bygg som vedlikeholdes varer lenge.

I deler av kommunen er det mange som er urolige om dagen. Leksdalselevene skal flyttes til Stiklestad skole fra høsten. Det er grundig dokumentert i et brev sendt fra FAU-styret til alle representantene i kommunestyret, til kommunedirektøren og til kommuneoverlegen hvorfor dette er et utrolig dårlig, ja nesten ufattelig vedtak. Jeg vil oppfordre alle som interesserer seg for arbeidsdagen til lærere og ansatte ved både Stiklestad og Leksdal skole, samt skoledagen til over 240 elever, om å lese dette dokumentet. Alle får det vesentlig verre, alle blir tapere, og skoleadministrasjonen er fullt klar over situasjonen! Så hvorfor? Jo, for å spare 4,3 millioner kroner er en villig til å se helt bort fra hvordan dette påvirker ansatte og elever.

Hvordan kan jeg påstå at administrasjonen er klar over tingenes sørgelige tilstand? For det første har de fått skrivet fra FAU i Leksdalen. For det andre kan vi tenke tilbake til 1. februar 2022 da FAU-leder ved Stiklestad Skole, Linda Holmli, gikk ut i Innherred med en beskrivelse av tilstanden ved Stiklestad Skole: Det handlet om invasjon av mus, taklekkasjer, utette vinduer, for dårlig plass både ute og inne, og en luftkvalitet så dårlig at ungene fikk både hodepine og dysleksi. I følge Holmli var skolen på dette tidspunkt så forfalt at den ikke kunne renoveres, og at 60 millioner kroner i alle fall ikke kunne bøte på problemene. Så vidt jeg kunne notere var det ingen fra administrasjonen som gikk i rette med Holmli. For det tredje kan vi gå enda litt lengre tilbake i tid til da Joar Eklo var rektor ved Stiklestad Skole. Den gang mente han at det var fullstendig uforsvarlig med mer enn 210 elever ved skolen. Med flere års forfall etter det utsagnet skulle en ikke tro at situasjonen er blitt bedre, noe Linda Holmlis beskrivelser heller ikke tyder på. Hvordan er det da mulig for skolesjef Eklo å mene at det er fullt ut forsvarlig å øke elevmassen på ubestemt tid med nesten 25 prosent, og det uten å bruke ei krone til utbedrende tiltak?

Tilbake til tallet 4,3 millioner, det er fullstendig feil. Jeg skal ikke gå inn på hele regnestykket, men bare minne om at administrasjonen glemte å trekke fra den halvmillionen som kommunen taper på å legge ned Leksdal skole. Altså et tap på en million for årene 2024 og 2025. Dessuten er driftsutgiftene ved Leksdal Skole satt til kroner null, det minner mye om tallet for Garnes Skole!

Vi som står på for Verdalslista mener at denne saken må tas opp igjen i førstkommende kommunestyre. Vedtaket må gjøres om slik at leksdalselevene får gå på Leksdal skole til 2025. På samme møte vil vi også oppfordre kommunestyret om å vedta en positiv uttalelse om Leksdal Montessoriskole og sende den til Utdanningsdirektoratet.

Hvis Verdal kommunestyre imøtekommer disse oppfordringene ender mars godt og vi kan gå våren lyst i møte! De partiene som velger å støtte oss nå kan kanskje stjele noen stemmer fra oss til høsten, men skitt au – sakene trumfer alt.